Ihász István - Pintér János szerk.: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 7. (Budapest, 2007)

II. Közlemények - módszertan - műhely - Némethné Dikán Nóra: Észak- és Kelet Magyarország 1956. Kiállítás Nyíregyházán

Észak- és Kelet-Magyarország 1956 Kiállítás Nyíregyházán Némethné Dikán Nóra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hagyomány, hogy a hivatalos állami megemlékezések, nagyobb történeti évfordulók megünneplése közösen, a megye és Nyíregyháza város művelődési osztályainak együttes szervezésében történik. Az egyik évben a város, a rákövet­kező évben a megye felelős az ünnepi műsorok összeállításáért és lebonyolításáért. Az 1956­os forradalom 50. évfordulóján Nyíregyháza város egy '56-os emlékmű felállítását és az ok­tóber 23-i hivatalos ünnepség lebonyolítását, a megye pedig a megemlékezések és a ju­bileumi rendezvények összehangolását és finanszírozását vállalta. A megyei művelődési osztály, hogy figyelembe vegye a különböző társadalmi szer­vezetek (TIB, POFOSZ, Nagy Imre Társaság) valamint a kulturális és oktatási intézmények javaslatait, egy Emlékbizottságot alakított. Az Emlékbizottság nemcsak véleményt nyil­vánított egyes szakmai intézmények (múzeum, levéltár, könyvtár, főiskola, helyi tévé csa­tornák, a nyíregyházi rádió és a színház) programjavaslatairól, hanem döntött arról is, mely rendezvények kapjanak kiemelkedő támogatást. Nem volt meglepetés, hogy a Jósa András Múzeum programja nyerte el leginkább az Emlékbizottság tetszését, és egyben a megbízást a központi szakmai rendezvényeikre, ami egy kétnapos tudományos konferenciából és egy reprezentatív történeti kiállításból állt. Azt már tudtuk, hogy a Jósa András Múzeumban szeptembertől megkezdődik az épület felújítása, tehát a konferenciának és a kiállításnak al­kalmas helyet kellett keresni, és egyben megnyerni egy másik intézmény egyetértését és támogatását. így esett a választás a 2005 novemberében átadott felújított és kibővített Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárra, ahol a legmodernebb technikával felszerelt előadóterem és kiállítóhely állt a rendelkezésünkre. Múzeumunk a kilencvenes évektől kezdve az 1956-os forradalom témában számos re­gionális és országos kutatási programban vett részt, ami megvetette az alapját annak, hogy sikerrel induljon országosan kiírt jubileumi pályázatokon is. A megyén kívüli támogatások közül a Nagy Imre Társaság programunkra fordított összege volt a legjelentősebb. 2005-ben az akkor még létező Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma ötmillió forintos keretet biztosított a Társaság évfordulós megemlékezéseire. A benyújtott programba a Nagy Imre Társaság országos elnöksége (amelynek egyébként tagja voltam) javaslatomra bevette egy regionális (Borsod, Hajdú és Szabolcs '56-os történetét felölelő) és egy kisebb, a kaposvári kiállítás tervét is, sőt úgy döntött, hogy a pályázaton elnyert összeg közel háromötöd részét a kiállításokra fordítja. A nagyobb „Észak- és Kelet-Magyarország 1956" címmel futó ki­állítás költségvetési tervezetében csak anyaggyűjtést (vásárlással együtt értve), a fotóztatást és annak kezelhető nyilvántartását (negatívok, CD-k, címjegyzékek, mappákba rendezett pozitív képek), továbbá a forgatókönyv és a kiállítás látványtervének elkészítését szere­peltettük, azzal az eltökélt szándékkal, hogy ott kell és olyan kivitelben megrendezni a kiállítást, ahol az installációhoz a legtöbb helyi támogatást meg lehet szerezni. 2005-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzathoz benyújtott tervezetünk sikeréhez ezek a már elnyert támogatások is hozzájárultak. Kiállításunk koncepciója volt, hogy Borsod, Hajdú és Szabolcs megye 1956-os for­radalmi eseményeiről egy átfogó képet adjon, mert bár mindhárom megyében elvégezték az alapkutatásokat, megszülettek az összefoglaló tanulmányok is, azonban az 1956-os megem­lékezéseket többnyire a részkérdésekbe belefeledkező lelkes helytörténészek munkái és a személyes visszaemlékezések uralják, amelyek többnyire nem alkotnak összefüggő egészet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom