Ihász István - Pintér János szerk.: Történeti Muzeológiai Szemle: A Magyar Múzeumi Történész Társulat Évkönyve 5. (Budapest, 2005)

III. Új szerzemények - Sallay Gergely Pál: Válogatás a Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai gyűjteményének I. világháborús új szerzeményeiből

A plakett kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a 31. honvéd gyalogezrednek nem csak egyfajta jelvénye létezett. Ez viszonylag gya­kori jelenség volt a világháború idején a többi alakulatnál is. Míg azonban más ezredeknél az egyes sapkajelvény-változatok külalakja sokszor alapvetően különbözött egymástól, a veszprémi alakulat másik kitűzője lényegileg csak méret­arányaiban tért cl a fent ismertetettől. A plakettet és jelvényváltozatát a budapesti Arkanzas Sterk cég, a másik kitűzőt viszont az ugyan csak budapesti Morzsányi József gyártotta. A meg­rendelő (az ezred) nyilvánvalóan határozott elképzelésekkel kereste fel a készítőket, amely a két jelvényváltozat ábrázolás béli hasonlósá­gához vezethetett. Mivel az alakulat első világháborús történetét feldolgozó emlék­könyv 36 borítóját is a fent leírt jelvény díszíti, s mert ennek plakett-változatával jutalmazták a fiatal versmondót is, feltételezhetjük, hogy a két jelvény közül az Arkanzas-gyártmány volt az ezred által hivatalosnak tekintett kivitel. Osztrák-magyar tengeralattjáró jelvény 5. kép I m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred emlékplakettje récsei Békejjy Annának, 1918. Az osztrák-magyar tengeralattjáró jelvényt 1910-ben rendszeresítették a cs. és kir. Haditengerészet tenger­alattjáróinak személyzete számára. A jelvényt a tar­talékállományban lévők is viselhették, azonban minden példány csak addig maradhatott viselője birtokában, amíg a tengeralattjárón teljesített szolgálatot, hiszen tengeralattjáró-típusonként meghatározott számú jelvény tartozott a hajó leltárához. A bal mellen - a mell középvonalától 10-12 centiméterre - viselték, a meg­felelő egyenruha anyagából készült alátéten. 37 A múzeum által megvásárolt példány eredeti dobo­zában került a gyűjteménybe. Az 56 x 36 mm méretű jelvény kötéllel körbefuttatott horgonyt ábrázol, amely­nek szárától balra „U", attól jobbra „B" betű olvasható (a német Unterseeboot [tengeralattjáró] szó rövidítése). Hátán széles rögzítőlap van, amelybe - a jelvénytest hátlapjának bal felső részéhez hasonlóan - a bécsi Win­ter und Adler cégjelzését, illetve ezüst fémjelet ütöttek. A jelvény 900%o finomságú ezüstből készült. A dobozfedél belső oldalán aranybetűs „WIN­TER & ADLER / WIEN" felirat jelöli a készítőt. 38 (6. kép) 6. kép Osztrák-magyar tengeralattjáró jelvény, 1910-1918. 36 Herczegh Géza: A m. kir. veszprémi 31. honvéd gyalogezred, a 31., 46. és a 79. honvéd menet zászlóaljak, valamint a 31/1. népfölkelő zászlóalj története. Cegléd. 1936. 37 Normalverordnungsblatt fur die k. u. k. Kriegsmarine. 8. sz. 1910. április 21. 72., 74. 38 HTM 1t. sz.: 2004.1.1 ./É.

Next

/
Oldalképek
Tartalom