Makkay János: A magyarság keltezése – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 48. (1994)

alighanem az következik, hogy Koppány apja Sirmium vidékének is az ura volt. 2.3.2.17. Géza, Devicse, Décse, Geisa, Geusa, Geuca, Gieuso, Geu­tse, Deuca, Deuvix, Devix stb. Géza nevére csak a külföldi forrásokban 64 változat található. Taksony utóda, Árpád dédunokája, az Árpád­ház egyik, ha nem legkiválóbb fia. Neve egy török méltóságnév: yab-yu, ennek nyugati türk-kazár dzsevu~dzsevü alakjához járult a magyar -csa kicsinyítő képző, tehát Gyë%- + -csa, Gyej^- + -a, magyar Geisa, *Gyëiicsa, Gyëi^sa (a Géza rontott alak). Györffy szerint Géza a türk kagán-ős, Istemi kagán méltóságnevét kapta nevéül: az ótörök jabhgu, nyugati türk Dzsebu, magyar Gyevü > Gyeü > Gyö/Gyü, illetve Gyeü­csa-hól > Décse. Vannak, akik a név iránti eredetére gondolnak. 2.3.2.18. Mihály (Béla?), Géza testvére. Feltehető, hogy pogány neve is volt, Béla, egy türk bojla/bejla szóból. Vajay Szabolcs szerint esetleg Mihály másik neve volt Veszprém. 2.3.2.19. Koppány, Árpád ükunokája, Zerind fia: a K'apan törzsnév a türk qapgan > qapan méltóságnévből származik. 2.3.2.20. Vajk, Szent István király, Árpád ükunokája, Géza fia és utóda: a török baj, boy 'gazdag, gazda, hős, vezér, úr' szóval függ össze (ebből származott Baján kora avar uralkodó, ill. Kuvrat legidősebb fiá­nak Baján neve is). István pogány neve, egy feltételezett *Vaj- +-k becéző képző. 2.3.2.21. Aba Sámuel: kettős név, török + keresztény taggal. Árpád szépunokája, Géza (ismeretlen nevű) leányának a fia. Neve a török aba 'apa' > Oba : Aba szermélynévből származik. Másik neve, a Sámuel, akár keresztény hitére, akár valamilyen kazár vagy kazár kori előd zsidó vallására utalhat. 2.3.2.22. Amikor ismerjük az Árpádok fejedelmi tagjainak a felesé­geit is, azok török névre, névadásra utalnak. így Levédi (egyik) felesége előkelő kazár nő, a másik — Álmos anyja — a török ethnikumú Jenő törzs előkelő leánya, Zoltáé alighanem blak nő, Taksonyé besenyő her­cegnő (hiszen a kunok földjéről nősült, ami viszont mutathat szintén blak feleségre). Géza felesége Sarolt volt az erdélyi Gyulák családjából, Mihálynak pedig talán bolgár hercegnő, Vazulnak egy Catun/Tatun ne­vű, alighanem török nő. 16

Next

/
Oldalképek
Tartalom