Kaposvári Gyula: Szolnok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc időszakában – A Damjanich János Múzeum közleményei 31-32. (1973)

közét és Szolnok bevétele alkalmával tanúsított vitézsége és vezéri tehetségei tekintetében ..« a nemzet hálás jutalmául a katonai érdemjelek má­sodik osztályával feldiszittettek. Debrecen, 184-9. márt. 9. Mészáros Lázár hadügyminiszter w Da nemcsak Damjanich kapott jól megérdemelt ki — tüntetést, hanem seregéből sokan mások is. Hős zászlóalját, a 3. zászlóaljat abban a különle ­ges megtiszteltetésben részesiti a kormány, hogy zászlójukra tűzeti a harmadosztályú érdemjelet. A honvédseregben ők az elsők, akiket ez a nagy ki­tüntetés ér. A következő egykorú leírásokból látni fog ­juk, hogy a szolnoki csata irányításában az orosz­lánrészt Damjanich vállalta, s a rangban idősebb Vecsey tábornok bizony kevés és alárendelt szere­pet játszott. Ezért közöljük Vecsey jelentését most, bar egy nappal előbbi keltezésű. " 46.sz. Közlöny, hivatalos lap, Debrecen Szer­dán, mártius 7. 1849. Szolnokot bevettük* Damjanich és Vecsey tábornokok egyesitett munka — lattal tegnap délelőtt Szolnokot bevették, az el­lenséget szétverték* 5 ágyút elfoglaltak, harmad­fél száz embert, köztük számos fő-, s több törzs­tiszteket elfogtak, S'az ellenséget rendetlen fu­tásra kényazeritették. ' Debrecen, mart. 6. 1849. a honv. bizottmány nevében Kossuth Lajos elnök. Vecsey tábornok szolnoki fohadi szállásáról f. év mártius 5-éről következő hivatalos tudósítást kül— - 18 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom