Cseppentő Miklós: Tiszaroff története – A Damjanich János Múzeum közleményei 28-30. (1971)

BEVEZETÉS n Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem szülőhazám,,. Itthon vagyok. S ha néha lá­bamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virá­gát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az utón..» M /Radnóti Miklós: Nem tudhatom/ Szülőföld ! Mennyi mindenről beszél ez az egy szó ! Milyen sok emléket, mennyi kedves is­merőst idéz ! A gyermekkor emlékei, az ifjúkor fantázia­dús tervei, s a meglett férfikor lehiggadt gon­dolatai fonódnak egybe ebben az egy szóban : szülőföldem. Mint gyermek jártam be határát, s kötöttem barátságot bokraival, fáival, tiszaparti füzesei­vel . Mint ifjú olvasgattam mohón történetét ku­tatva, s boldog voltam, amikor különböző müvek­ben felfedeztem egy-egy utalást történetére vo­natkozóan. Mint' kezdő pedagógus, szintén községemben kezdtem pályafutásomat. Amikor tanítványaim lel­kesen, érdeklődve hoztak egy-egy emléket : a Ti­sza által partra dobott mammutcsontot, vagy épít­kezésnél felszínre került csontvázat, koponyát, méginkább felébredt bennem a vágy, hogy megismer­jem történetét. - 1 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom