H. Bathó Edit – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi – Tárnoki Judit – Vadász István szerk.: Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 15. (2006)

CZEGLÉDI KATALIN: FÖLDRAJZI NEVEK ÉS A MAGYAR ŐSTÖRTÉNET

Tolcsva 'helység Borsod-Abaúj-Zemplén megyében'. A település arról a patakról kapta a nevét, amely mentén épült. A Tolcsva pataknév etimológiája nincs tisztázva. Talán figyelmet érdemel a magy. R. tolcha 'tócsa' (KISS 1980.) Vltava ld.: Moldva. (KISS 1980.) Zagyva 'Szolnoknál a Tiszába torkolló folyó... Szláv, közelebbről valószinűleg ószlovák eredetű, vö.: cseh Sázava hn...szb.-hv.... Saőavica hn.... le. Sadzawka hn... Mindezek töve az ősszl. *sadja 'korom', amelyet sötét vizű folyók jelöléséhez használtak fel. A ma­gyarba egy szik... *Sadzava kerülhetett át. (KISS 1980.) Zsikava, Zsikva hn. Bars vm. (LELKES 1998.) Zsitva 'folyó Szlovákiában... A szik. zitava átvétele. En­nek alapszava a szik. zito 'rozs, búza stb.'. (KISS 1980.) Zsurszova, Zsurzsova ld.: Karaszentgyörgy 22 Krassó­Szörény vm. (LELKES 1998.) A fenti nevek elemekre bonthatók 23 az alábbiak szerint: A-rva, Be-rva, Bó-dva, Bol-dva, Bor-sova, Bor-zova, Bó-zsva, Bu-dva, Csesz-tve, Cso-rva, D-ráva, Gye-tva, Il-lava, Il-sva, Jol-sva, Jih-lava, Ig-lava, Jol-sva, Jó-sva, Kar-csava, Kar-csva, Lend-dva, Léva, Mol-dva, Mol­dova, Mo-rva, Mo-rava, Nere-tva, Ol-csva, On-dava, O-pava, Oszt-rava, Pol-tava, Po-rva, Pó-zva, Pan-csova, Ren-dve, Szu-csva, Száva, Szo-lyva, Szel-csova, Szol-csva, Tol-csva, Za-gyva, Zsi-tva, Zsur-szova, Zsur-zsova. A második, vagyis az utolsó elemek összefüggést mutatnak. Csoportosíthatók egyrészt aszerint, hogy egy vagy két magánhangzót tartalmaznak-e, másrészt aszerint, hogy milyen a kezdő mássalhangzó. Két magánhangzót tartalmazók: -tava, -dava, -dova, -láva, -ráva, -rava, -zova, -csáva, -csóva, -sova, -szova, -zsova, -páva. Egy magánhangzót tartalmazók: -tva, -tve, -dva, -dve, -gyva, -rva, -lyva, -csva, -sva, -zva, -zsva. Vannak nevek, amelyek önmagukban azonosnak lát­szanak a második elemmel: Csáva, Déva, Léva, Száva. 2.1.2. Családnevek: Árvái < Árva megye (KÁZMÉR 1993.) Borsovai, Borsvai. < hn Borsóvá Bereg m.,...Borzsova, (KÁZMÉR 1993.) Borzovai < hn. Borzova Doboka, Szatmár, Torna m. (KÁZMÉR 1993.) Bózsvai < Bózsva hn. Abaúj m. (KÁZMÉR 1993.) Bresztovai < Bresztova hn. Nyitra m. (KÁZMÉR 1993.) Brezovai < Brezova hn. Nyitra m. Brozova Huny ad m. (KÁZMÉR 1993.) Csarvai < Csórva hn. Csongrád m. (KÁZMÉR 1993.) Csáva csn. (KÁZMÉR 1993.) Csávái < Csáva hn. Sopron m. (KÁZMÉR 1993.) Csongvai, Csonkái < Csongva hn. Alsó-Fehér m. (KÁZMÉR 1993.) Csicsvai < Csicsva hn. Zemplén m. (KÁZMÉR 1993.) 22 A Zsurszova, Zsurzsova (ld. meg Zsurzs csn. Nincs meg Kázmér­nál, de ma élő rendezőnőnk családneve) és a György összetar­toznak. \ Dévai < Déva hn. Hunyad m. (KAZMER 1993.) n Gyevai < Gyeva, Gyiva hn. Esztergom m. (KÁZMÉR i. 1993.) i' Illavai, Illovai < Illava hn. Trencsén m. (KÁZMÉR 1993.) Illosvai, Ilosvai < Ilosva ~ Illosva hn. Bereg, Közép-Szol­nok, Szatmár megyében (KÁZMÉR 1993.) /, Ilsvai ld.: Jolsvai (KÁZMÉR 1993.) h Ilvai < Ilva, Hova hn. Beszterce m. (KÁZMÉR 1993.) a Karvai < Karva hn. Esztergom m. (KÁZMÉR 1993.) ít Kalyvai < Kalyava hn. Szepes m. (KÁZMÉR 1993.) i- Lévai <Léva hn. Bars m.. (KÁZMÉR 1993.) S Lendvai, Lindvai < Lindva, Lendva hn. Vas, Zala m. (KÁZMÉR 1993.) Litvai<Litva hn. Hont m. (KÁZMÉR 1993.) L- Módovai ld.: Moldovai < Moldova, Moldva 'történelmi táj .) Románia északkeleti részén,...a Keleti Kárpátok és a >- Prut közé eső terület.. .hn. Krassó m. (KÁZMÉR 1993.) Módvai ld.: Moldvai (KÁZMÉR 1993.) t: Moldvai ld.: Moldovai (KÁZMÉR 1993.) i, Morvái < 'morvaországi', Morva hn. Zemplén m. i, (KÁZMÉR 1993.) i, Murvai < Murva hn. (KÁZMÉR 1993.) f- Ocsovai, Ócsovai, Olcsvai, Ócsvai < Ocsova, Ocsova, i, Olcsva, Ócsva hn. Zólyom m. (KÁZMÉR 1993.) i, Oltai < Oltva hn. Győr m. (KÁZMÉR 1993.) i, Orsovai < Orsova hn. Szörényi bánság, Torda m. (KÁZMÉR 1993.) ;t Ósvai, Olsvai < hn. Ósva, Olsva Abaúj, Zemplén m. y (KÁZMÉR 1993.) t, Osztrovai < Osztrova hn. Bács, Temes m. (KÁZMÉR 1993.) x, Polva, Polyva csn....(Boldogfa..) < polyva ~ polva 'a i, gabonaszemet borító vékony hártya ill a csépléskor összegyűlő tömege' (KÁZMÉR 1993.) '., Révai < Réva hn. Szerem m. (KÁZMÉR 1993.) Szacsvai < Szacsva hn. Háromszék (KÁZMÉR 1993.) Szálvai < Szálva hn. Beszterce m. (KÁZMÉR 1993.) Szarvai < Szarva hn. Pozsony m. (KÁZMÉR 1993.) Szávai < Száva hn. Baranya, Doboka, Győr m. (KÁZMÉR 1993.) Szilva <magy. szilva 'gyümölcsnév' (KÁZMÉR 1993.) ! ' Szilvái < Szilva hn. Sáros m. (KÁZMÉR 1993.) Szinvai < Szinva 'Miskolcnál jobb felől a Sajba ömlő '" patak' ... (KÁZMÉR 1993.) Zagyva < magy. zagyva 'zavaros, éretlen beszédű, fe­csegő'... zagyva 'sás, káka' 24 (KÁZMÉR 1993.) Zagyvái < Zagyva hn. Nógrád m. (KÁZMÉR 1993.) Zsitva csn. < Zsitva folyónév, Zsitva hn. Somogy m. (KÁZMÉR 1993.) Zsitvai csn. < Zsitva hn. Somogy m. (KÁZMÉR 1993.) Zsitvei, Zsidvei csn. < Zsidve, Sitve hn. Küküllő m. (KÁZMÉR 1993.) Zsidvei < Zsidve ... Sitve hn. Küküllő m. (KÁZMÉR 1993.) Zsurzs (vö.: Zsurzs Éva filmrendező családneve Örmény­országból való, nincs meg Kázmérnál.) 23 Ez a munka a nyelvi ismeretek és a földrajzi nevek terén végzett kutatómunka tapasztalatainak stb. birtokában végezhető el. 24 A folyó 'keskeny, hegyes' résztulajdonságát őrzi, amely a folyó forrás felőli szakaszára utal. 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom