Benedek Gyula: Kunszentmárton város oklevelei és fontosabb iratai 1333-1737 (Documentatio Historica 7., 2002.)

Adatok a Bernátfalvi (Bernárdfalvy) Földváry nemzetség történetéhez és a nemzetség leszármazási táblázata

Földváry I. Mihály leszármazási táblázata 1667-ből I. Mihály ki tu efőbbi lapon. 1677.. (Bossány Éva) Julianna Ilona Borbála ';' (Pilarik János) (Darvas János) (Beniczky Mátyás) László (Omazta Kata) II. Mihály 1727—1732. (b. Hellenbach Polexina) 11. György (Sréter Janka) Sándor III. Mihály" 1 (Szemere Erzse) I. Miklós (Dacsó Apollónia) Lásd folyt, a II. táblán. Ferencz kir. táblai ülnök. (b. Baldacci Francziska) Kálmán Árpád Bora (Szathmári Júlia) Sándor György • István Janka (Szalghári ezred. (Orosz Francziska) Mihály) Róza (Földváry Ján.) János László Zsuzsa törv.-sz. eln. Lajos Antal Teréz II. Miklós cs. kir. kam. (Pély Nagy (Mérey László) Pest v. ffi-sz -bíró. (H&lassy Anna) Janka) j (Kubinyi Amália) László Lajos Bertalan András Erzse (gr. Festetich) ,. Bcnno) Laura Etelka Miklós Gyula Elek (Géczy) (Radvánszky) fl II. tábla. III. Mihály Aí at I. táblán. (Szemere Erzse) Gábor fl8M Pest v. alispán. (Csilléry Klára) I (l. Batta Mária. (1. Bernáth 2. Madarassy Teréz. Róza) 2. Madarassy Ásna) Gábor János Klára Erzso József Pest v. várni. (Konkoly (Földváry (Madarassy fö-sz.-biró. t.-biró. ThegeElek) ifj.Mih.) Ida) Gábor 1858. Vilma Amália Mária Mihály (Végh Ignácz) (Szilágyi Lajos) (Halász Bálás) Pest v. sz.-biró. I Földváry Erzse) Lidi Eva Erzsi Klára Miklós Bora Czeczil Zsófia Róza András Jolán Emma (Davátzy) (Tóth Dan.) (Tóth Istv.) (Madas (Basó Judit) Káro'y) 182

Next

/
Oldalképek
Tartalom