Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis - A Mátra Múzeum Természetrajzi Közleményei 18. (1994)

Réthy Zs.: Természeti változások Füzesgyarmat térségében

Jegyzet 1. ANDÓ Mihály: Békés megye természeti földrajza. In: Békés megye gazdasági föld­rajza. Főszerk.: Krajkó Gyula. Békéscsaba, 1974., 13-75.p. 2. L. VILLÁNYI Szaniszló: Győr megye és város anyagi míveltségtörténete 1000-1301. (év és hely nélkül) 114.p. 3. WENZEL Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története. Budapest, 1887., 127.p. 4. WENZEL, id. mű: 128.p. 5. KARÁCSONYI János: Békés vármegye története., Gyula, 1896., П. kötet, 258.p. 6. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 261.p. 7. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 189.p. 8. GYŐRFFY György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, Bp., 1963., 507.p. 9. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 47.p. 10. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 48.p. 11. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 115.p. 12. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 128.p. 13. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 173.p. 14. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 259.p. 15. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 233.p. 16. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 118.p. 17. PETIK Ambrus: Békés megye leírása 1784. Erkel Ferenc Múzeum kiadása, Gyula, 1961. 50.p. idézet: 29.p. 18. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 49.p. 19. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 118.p. 20. KARÁCSONYI, П. köt. id. mű, 187.p. 21. GACSÁRI István: Füzesgyarmati krónika. Kézirat (másolat) a Szeghalmi Sárréti Múzeum Adattára. Lelt.sz.: 58.p. 22. GACSÁRI, id. mű 59.p. 23. GACSÁRI, id. mű 60.p. 24. GACSÁRI, id. mű 61.p. 25. BORBÍRÓ Lajos: Füzesgyarmat 1790-1848/49. Kézirat, a Szeghalmi Sárréti Múzeum Adattárában. 2.p. 26. SZŰCS Sándor: A Sárrét múltjáról. In: Sárréti írások. Szerk.: MIKLYA Jenő, Szeg­halom, 1965. 27. Bihar vármegye és Nagyvárad. In: Magyarország vármegyéi és városai. Szerk.: Dr. BOROVSZKY Samu, Bp., 1901., idézet: in Vízszabályozás és árvédelem, •262.p. 28. GACSÁRI, id. mű 61.p. 41

Next

/
Oldalképek
Tartalom