H. Szilasi Ágota - Várkonyi Péter - Bujdosné Pap Györgyi - Császi Irén (szerk.): Agria 50. (Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2017)

Kozári József - Vízi Sándor: A diktátor halála

győzelmet aratott a második világháborúban, és akinek a vezetésével az elmaradott agráror­szág nukleáris szuperhatalommá vált. Halálának ötvenedik évfordulóján az orosz városközpontokban háborús veteránok gyűl­tek össze, hogy közösen emlékezzenek. A kommunizmus bűneit vizsgáló elnöki bizottságot 15 évig vezető Alexander Jakovlev a jelenségről azt nyilatkozta: „azoknak akik emlékművet akarnak állítani Sztálin tiszteletére, csak annyit mondok, rendben van, benne vagyok, de mindegyi­ket vérrel locsoljuk le."1' És mégis sor került a szoboravatásra. A nyugat-szibériai Isim városka főterét 2003-tól ismét az a bronz Sztálin mellszobor díszíti, amelyet Hruscsov parancsára kellett 1956-ban eltávolítani. Tisztelői továbbra is következetesen elsiklanak a felett, hogy az általa végrehajtott különféle „tisztogatások” következtében becslések szerint legalább tíz­millió oroszt öltek meg, további tízmillió pedig a mezőgazdaság erőltetett kollektivizálása következtében kitört nagy éhínség áldozatává vált. FELHASZNÁLT IRODALOM Bokor Pál - N. Sándor László - Szaniszló Ferenc (szerk.) 1988 Sztálin - Az igazat, csakis az igazat! Emlékiratok, cikkek, szemelvények és más dokumentumok Sztálinról. Magyar Hírlap Könyvek, Budapest. Deutscher, Isaac 1990 Sztálin. Európa Könyvkiadó, Budapest. Ecsediné L. Irina 2011 Meg kell halnod, Sztálin elvtársi Patkányméreg, balta és más teóriák. HVG 2011. július 24. Forrás: http://hvg.hu/tudomany/20110722_sztalin_megol- tek_vagy_nem [utolsó letöltés: 2017.01.04.21:46] Garami Tibor 1999 A lázadás istenei. Hetek Országos Közéleti Hetilap III. évfolyam, 5. szám (február 06.) Forrás: http://epa.oszk.hu/00800/00804/00049/index. htm [utolsó Ietöltés:2012.08.30.17:15] Generalisszimusz... 2003 A Generalisszimusz halála. Múlt Kor magazin 2003. március 5. Forrás: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=40 [utolsó letöltés:2012.08.23.12:17] Hruscsov, Nyikita Szergejevics 1990 Szemben a zsarnokkal. Leopárd Kiadó, Budapest. Kovács Ákos - Sztrés Erzsébet é.n. „Ez a rendszer az ember teljes megalázására épült... " Beszélgetés Dancig Szergejevics Baldajevvel, a Gulag-sztori szerzőjével. Beszélő 3. évfolyam 35. szám. Forrás: http://beszelo.c3.hu/ cikkek/%E2%80%9Eez-a-rendszer- az-ember-teIjes-megalazasara-epult%E2%80%A6%E2%80%9D [utolsó letöltés: 2017.01.05.20:19] 21 21 Generalisszimusz... 341

Next

/
Oldalképek
Tartalom