Veres Gábor szerk.: Agria 45. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2009)

Csiffáry Gergely: Bornemissza Gergely deák életrajza

Csiffáry Gergely BORNEMISSZA GERGELY DEÁK ÉLETRAJZA Éppen negyedszázada, hogy Sugár István megírta a Bornemissza Gergely deák élete című könyvét. Bornemissza életrajzának azóta több nem ismert részletére fény derült. E tanulmányban nem az volt a célom, hogy az egri várkapitány pálya­futásának egészét ismertessem. Elsősorban azokról az újabban kiderített tényeket és történéseket kívántam bemutatni, amelyek a róla alkotott képünket teljesebbé teszik. Bornemissza Gergely életrajzának legjobban dokumentált szakasza éppen az egri várba kerülése, az 1552-es várostromban végzett tevékenysége, tovább 1553-1554-ben, mint egri várkapitánynak a munkássága. Ezért ezzel nem kíván­tam foglalkozni egri ostrom alatti és utáni tevékenységével. A Bevezetőben egyfajta tekintéseket ismerhetnek meg az Olvasók Bornem­issza Gergely hasonló nevű kortársaival. E kérdéssel korábban foglalkoztak. Majd Gergely deák pályafutásának kezdeteiről, köztük katonai szereplését, és a gímesi Forgách birtokon végzett provizori munkásságát tárgyalom. Majd az egri várkapi­tány tanulmányairól esik szó. Ezután Bornemissza sorsáról szólok a fogságba eséstől a haláláig. Befejezésül Bornemissza Gergely családját, köztük fiainak Györgynek és Já­nosnak a sorsát ismertetem. * * * Bornemissza Gergely deák, az egri várkapitány személyét Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regénye főhőseként az egyik legismertebb magyar történelmi hő­sünké tette. Ezzel szemben szinte alig tudunk valamit a kilétéről. A történeti for­rások is csak az 1546 és 1555 közötti években említik. így közéleti szereplésének alig kilenc évéről maradtak fenn adatok. Pályafutása tragikus véget ért, amikor 1555. szeptember 22. előtti napokban Kara Ahmed nagyvezér Bornemissza Gergely deák egri várkapitányt Konstantiná­polyban felakasztatta. Ezt, a halála lehetséges időpontjára utaló adatot a török fővá­rosban diplomataként tartózkodó Verancsics Antal írta le. Nemcsak a kivégzésének Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2009. 55

Next

/
Oldalképek
Tartalom