Agria 41. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2005)

Csiffáry Gergely: Mekcsey István egri várkapitány életrajzához

Mekcsey István pályafutásáról Mekcsey Istvánt az írott forrásokban legkorábban egy 1507-ben kiadott oklevél említi, amikor Mekcsey Györgyöt, és testvéreit, Istvánt és Lászlót a Lossonczy Zsig­mond birtokában volt Hont megyei Visk, Pereszleny és Szemeréd falvak egy részébe iktatják be, az esztergomi káptalan levéltárában őrzött irat szerint. 44 Ezután csak majd három évtized múlva, egy 1536. február 2-án kelt oklevélben tűnik fel ismét Mekcsey István neve. A somogyi konvent e bizonyságlevelében jelenti I. Ferdinánd királynak, hogy 1536. január 6-án Bécsben keltezett parancsa értelmében Török Bálintot beiktat­ta a Baranya vármegyei Sellye mezőváros és a Somogy vármegyei Szentmihály bir­tokába. Az oklevél Stephanus Mechkey de Halesfalva említi őt, mint a Baranya me­gyei Helesfalváról származó birtokost más birtokosok mellett. 45 Az oklevél szerint ő az egyik lehetséges beiktató személy mások mellett, akik közt szerepel Syger Mátyás de Gachota neve is, aki sógora volt Mekcsey Istvánnak és testvéreinek. 2. kép. Mekcsey István alakja (a kép bal oldalán) Stróbl Alajos 1907-ben felavatott Dobó szobrán, Egerben (Lónyainé Nagy Éva felvétele) 44 BAKÁCS István 1971. 345. 45 BESSENYEI József 1994. 139-140. 106

Next

/
Oldalképek
Tartalom