Agria 40. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2004)

Kiss Péter: Eger város „magyar Athén” elnevezésének története (1748–1944)

Kiss Péter EGER VÁROS „MAGYAR ATHÉN" ELNEVEZÉSÉNEK TÖRTÉNETE (1748-1944) Jelenlegi ismereteink szerint Madách Imre hasonlította először Egert Athén­hoz - „új virágzásnak indult kis Athén"-пак említve a várost 1864-ben. Hogy ő volt-e megalkotója is ennek az elnevezésnek vagy más, ezideig nem tudjuk. Ma­dách levelében az elnevezés mellett nem szerepel annak oka, sem bármilyen erre vonatkozó utalás. Még a város művelődéstörténetének országos viszonylatban is jelentős történései, eseményei sem adnak választ erre, csupán utalnak lényegére. Annak ellenére sem, hogy itt volt először orvosi iskola hazánkban (1769) 1 , Eger­ben volt először rajzoktatás (1773) megelőzve ezzel az egyetlen magyarországi egyetemet is 2 , 1793-ban itt nyílt meg hazánk második nyilvános könyvtára 3 , itt volt a magyarországi első nyilvános és állandó képzőművészeti kiállítás a Líce­umban (1812-1819) 4 , itt alapította meg Pyrker János László érsek az első magyar nyelvű tanítóképzőintézetet (1828), 5 1836-tól 1844-ig Egerben volt látható elő­ször hazánkban a Magyar Nemzeti Múzeum képtára és annak egri épülete volt az első kifejezetten képtár céljára készített épület Magyarországon. 6 Az elnevezés alapjául szolgáló okokra elsőként Ipolyi Arnold utalt 1868-ban, ha nem is a város „magyar Athén" elnevezésével közvetlen összefüggésben, de ahhoz kapcsolódó­'SOÓSImre 1967.317. 2 SOÓS Imre 1967. 317-320. 3 KISS Péter 2001. 246. 4 KISS Péter 2002/a. 7-8.; KISS Péter 2004. 54-55. 5 BENKÓCZYEmill928. 6 Az Agria (a Dobó István Vármúzeum évkönyve) XXXVIII. Eger, 2002. 79. szerint 1845-ben. SU­GÁR István 1987. 102. szerint viszont „Kiss Péter kutatásai tisztázták, hogy 1844-ben - nem pe­dig, mint eddig tudták, 1845-ben - szállították el Egerből a képeket Pestre... " lsd. még SUGÁR István 1987. 110.; KISS Péter 1987.; KISS Péter 1988. 156.; KISS Péter 1989-1990. 692, 694.; KISS Péter 1993. 81. és KISS Péter 1997. 75. Legutóbb: KISS Péter 2002. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2004. 295

Next

/
Oldalképek
Tartalom