Agria 35. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1999)

Bodó László: Adatok Knezić Károly családjának és leszármazottainak a történetéhez I.

ment nyugállományba. Egy gyermekük volt: József (Eger, 1891. november 10.), aki a jo­gi pályát választotta. Életének alakulása ma még ismeretlen. Jenő Egerben végezte alsó- és középfokú iskoláit, majd a katonai pályát választotta. A es. kir. 60. sorgyalogezred önkéntese, illetőleg hadnagya lett. Kilépését követően szőlő (nagy)birtokán gazdálkodott. Halálának helye: Eger, éve: 1941. Katinka 15. életévében hunyt el. Halálának oka, körülményei ma még ismeretlenek. Malvin 1898-ban ment férjhez Dankó Adorjánhoz, aki a Nógrád vármegyei Szátokpusztán született 1864-ben, s aki Magyaróváron szerzett oklevelet, s aki 40 évig szolgált az egri főkáptalannál tiszttartóként. Házasságukból négy gyermek született: Már­ta a Szabolcs vármegyei Bödönhátpusztán született 1900-ban, Tápióságon ment férjhez vitéz Asztalossy Lajos honvéd alezredeshez, akinek három gyermeket szült: Márta (Bu­dapest, 1926), Jenő (Budapest, 1928), Mária (Jászberény, 1934). Mihály (Bödönhátpuszta, 1904) Egerben szerzett érettségit, majd oklevelet Keszthelyen, a gazdasági akadémián. Káptalani intézőként dolgozott, 1932-ben hunyt el Basapusztán. Matild (Bödönpuszta, 1905) Egerben ment férjhez Rapcsák Imre egri banktisztviselőhöz 1933-ban. Gyermeke­ik: József (Eger, 1934), Zsuzsanna (Eger, 1936), Judit (születési helye és ideje ismeretlen). Adorján (Bödönpuszta, 1907) Egerben végezte elemi iskolai és gimnáziumi tanulmánya­it, majd Magyaróváron szerzett oklevelet. Mezőhegyesen lett királyi gazdasági ellenőr. Családot nem alapított (eddigi ismereteink szerint). Iván ugyancsak Egerben érettségizett s a kassai mezőgazdasági akadémián szerzett oklevelet. Az egri főkáptalan központi intézőjeként dolgozott. Lestál Erzsébetet vette fe­leségül Egerben, 1910-ben (Lestál Ágoston és Kelemen Mária leányát). Egerben él. Két gyermekük született: Éva (Eger, 1913) tanítónői képesítést szerzett az egri angolkisasz­szonyok intézetében. 1938-ban ment férjhez Bitskey Aladár főhadnagyhoz (bicskei Bitskey Andor járásbírósági elnök és Prohászka Katalin gyermekéhez). Két gyermekük van: István és Dénes. Dr. Bitskey István a Kossuth Lajos Tudományegyetem professzora. Iván (Eger, 1915) elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait is Egerben végezte jogi vég­zettségét is Egerben abszolválta. Ezt követően a budapesti zeneakadémián is befejezte ta­nulmányait. Családja nem volt (eddigi ismereteink szerint). Leona 97 évig élt. Ilona Egerben ment férjhez 1906-ban Otta Nándorhoz, aki Budapesten született 1878-ban és Egerben hunyt el 1925-ben, s aki honvéd ezredes volt. Két gyermekük szü­letett: Ilona (Pancsova, 1906) Egerben ment férjhez 1931-ben Dobrovits Lászlóhoz, aki Díszelen született 1900-ban, s aki az egri főkáptalan intézője volt Tikoson. Gyermekeik: Mária (Eger, 1933) ma is Egerben él. László Miklós (Tikos, 1934) elhunyt 1980-ban. Irén (Pancsova, 1909) Egerben ment férjhez 1933-ban Bruckner Józsefhez az egri főkáptalan Tukapusztán élő intézőjéhez, aki 1903-ban született a Tiszapolgár-Nagykapros tanyán. Gyermekeik: József (Polgár, 1934), felesége Gőz Zsuzsanna. Gyermekük: Zoltán, akinek felesége Komáromi Tünde (szül.: 1964). Gyermekük: Nóra, aki Egerben született 1990. december 10-én. Sándor (1937) első felesége Kőrösy Éva, a második Wein Alice volt. Ez utóbbi házasságból két gyermek született. Velük, ha ideiglenesen is, befejeződik mind az Olga-, mind az Irén-ág leszármazot­tainak bemutatása. A szerző nagyon reméli, lesz olyan fiatal egri kutató, aki - kellő kitar­tással és következetességgel - folytatja a másfél száz éves évforduló tisztelete alkalmából elindult tudományos tevékenységet! 298

Next

/
Oldalképek
Tartalom