Agria 34. (Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis, 1998)

Balassa Iván: A borona és a boronálás

ÚMNGY. - Új Magyar Népköltési Gyűjtemény. Főszerk.: Ortuay Gyula UMTsz. - Új Magyar Tájszótár 1-3. Főszerk.: B. Lőrinczy Éva. Bp. 1979-1992. VU. - Vasárnapi Újság (hetilap) ANDRÁSFALVY Bertalan 1987. Népi Kultúra és életmód. In.: Sásd. Szerk.: Füzes Miklós. Sásd. BALÁSHÁZY János 1838. Háztartás és mezei gazdaság tudománya. 1-2. Debrecen. BALASSA Iván 1940. A debreceni cívis földművelés munkamenete és műszókincse. Debrecen. 1960. A magyar kukorica Néprajzi tanulmány. Bp. 1963. Karcsai mondák. UMNGY XI. Bp. 1964. Földművelés a Hegyközben. Mezőgazdaságtörténeti Tanulmányok. Szerk.: Matolcsi János. Bp. 1973. Az eke és szántás története Magyarországon. Bp. 1989. A palócok földművelésének jellemzői. In.: Palócok. Szerk.: Bakó Ferenc. 3:8-82. Eger. 1990. A magyar gabonatermelés néprajza. Néprajz egyetemi hallgatóknak. Szerk.: Ujváry Zol­tán. Debrecen. 1991. A henger és használata. BÁLINT Sándor 1976. A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1974­75. Szerk.: Trogmayer Ottó. Szeged. BELLON Tibor 1984. Földművelés. In: Kecel története és néprajza. Szerk.: Bárth János. Kecel. BOGÁTS Dénes 1943. Háromszéki oklevél-szójegyzék. Kolozsvár. BDOJÁN, B. A. 1972. Zemlegyeleszkaja kultúra v Armennii (örményül). Jereván. BDOJAN, W. H. 1972. Pfluggeräte in Armenien. In: Getreidebau in Ost und Mitteleuropa. Red.: Balassa Iván. Bp. BÉL Mátyás 1. Wellmann Imre. COMENIUS, A. J. 1673. Janua linguae latináé... Kolozsvár (használtam az 1685. évi kiadást is). CSAPODY Vera - PRISZTER Szaniszló 1966. Magyar növénynevek szótára. Bp. CSISZÁR Mária 1978. Földművelés a Mázsa-patak mentén. Szilágyság, (szakdolgozat, kézirat) DANKÓ Imre 1963. A gyulai vásárok. GyEFMK. 44^6. DEMTSCHENKO, N. A. 1972. Zemlegyelcseszkije orudija moldovan XVIII-nacsala XX. vv. Kisinyov. DEMTSCHENKO, N. A. 1972. Die moldauische landwirtschaftlichen Geräte im 18. bis zum beginnenden 20. Jahrhun­derten. In: Getreidebau in Ost- und Mitteleuropa. Red.: Balassa Iván. Bp. 255

Next

/
Oldalképek
Tartalom