Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis 7. (1969)

Korompai János: Gárdonyi Géza levelezése Gárdonyi Sándor hagyatékában II.

Budapest, 1916.: .. .Engedélyt kér, hogy Gárdonyi Shakespeare-ről írt kis darabját — amellyel a Tudományos Akadémián széket foglalt — növendékeivel előadhassa... Ltsz. : 67.171.1. 362. Somló Sándor. Autográf levél a Színművészeti Akadémia igazgatósági papírján. 1 old. 16 sor. Budapest, 1916. máj. 12.: .. .Beszámolt a Shakespeare költözése nagy sikeréről... A növendé­kek nagy meghatottsággal játszottak a nagyon előkelő közönség előtt... Ott volt Beöthy Zsolt, Berzeviczy, Wlassich, Szász K., Jankóvich miniszter gyermekei, Klebersberg gr. Ferenczy Zoltán stb.... Büszkévé tette Gárdonyi. Jegyzőkönyvben örökítették meg hálájukat... Nagy örömei olvasta a Leánynézőben-t... Ltsz.: 67.171.2. 363. Splényiné Blaha Lujza. Autográf levél nyomtatott című papíron. 1 old. 6 sor. (Budapest) ... péntek 19.: .. .Hálás köszönetet mond Gárdonyi küldeményéért... Ltsz.: 67.172.1. 364. Stercula Jenő. Autográf 1. 5 old. 95 sor. Jablonka, 1913. júl. 4.: ... A Lengyelországgal határos vidéken élő gorál nép rokonszenvének megnyerésére a lengyelekkel együtt lapot alapítottak „Gazeta Podhalanska" címmel... Engedélyt kér a Göre-történetek felhasználására — termé­szetesen gorál nyelven és kissé az ottani körülményekhez alakítva... Már néhány Göre histó­riát lefordított, de figyelmeztették, hogy ehhez a szerző beleegyezése kell... Ltsz.: 67.173.2. 365. Stercula Jenő. Autográf 1. 1 old. 15 sor. Jablonka, 1913. júl. 24.: . . .Köszöni Gárdonyi válaszát és engedélyét... A legutóbbi fordítást tartalmazó Gazeta Podhalanska számot küldi és az előzők elküldése iránt intézkedett... Ltsz.: 67.173.1. 366. Stróbl Alajos. Autográf levél névjegyen borítékkal. 1 old. 9 sor. К. п.: .. .Sajnálja, hogy nem adhat mellszobrot, mert nincs raktáron... Ha sikerül kerítenie egyet, megüzeni... Ltsz.: 67.188.1. 9 367. Sümeghy Béla. Gépelt levél autográf aláírással.1 old. 13 sor. Eger, 1920. jún. 12.: .. . Juszuf Zeri és Mehmed Farredihn török vendégek szeretnék tiszteletüket tenni Gárdonyinál... Alkal­mas időpont megjelölését kéri... Ltsz.j 68.174.1. 368. Szabó Dezső. Autográf levél a Magyar írók Szövetsége papírján. 1 old. 10 sor. K. n. : .. .A Szö­vetség márc. 7-én, vasárnap társasvacsorát rendez a Pannónia éttermében... „Nagy szíverősítő volna", ha Gárdonyi megtisztelné őket jelenlétével... Ltsz.: 67.175.1. 369. Szabó Endre. Autográf 1. 1 old. 16 sor. Összehajtás után címzés: Тек. Gárdonyi Géza úrnak Magyar Hírlap. (Budapest, 1891. k.): .. .Az Üstökös következő számába kér rövid anyagot Bakó (?) Emillel kapcsolatban... Ltsz.: 67.176.7. 370. Szabó Endre. Autográf 1. 1 old. 10 sor. Budapest, 1898. okt. 19.: .. .Kéri Gárdonyit, hogy ha Budapesten lesz mihamarabb keresse fel a földművelésügyi minisztériumban Bartóky József osztálytanácsost... Ltsz.: 67.176.1. 371. Szabó Endre. Autográf levél a Néplap szerkesztőségi papírján. 1 old. 20 sor. Budapest, 1898. dec. 5.: .. .Bartóky Gárdonyi kéziratát átadta neki konzultációra... Kéri, hagyja ki az esetből a királyt és valami főurat tegyen a helyébe... Görét is hagyja el, ne hasonlítson annyira a Mártsa lakodalmára... Egy ívért 50 pengőforint a honorárium... Ltsz.: 67.176.2. 372. Szabó Endre. Autográf levél nyomtatott fejlécű papíron. 2 old. 42 sor. Rákosliget, 1909. jan. 3.: ...Kellemes meglepetéssel olvasta Gárdonyi „páratlanul kedves" levelét hatvanadik születés­napján. .. Éppen ezekben a napokban gondolkodott azon, hogy e hosszú időn keresztül nem sikerült egyetlen igazi jóbarátot sem szereznie... Ha a páratlan jóságú felesége nem lenne, azt mondhatná, hiába harcolt... Gárdonyi levelét a kinyújtott és annyira vágyott baráti kéznek tekinti és kapva kap rajta... Ltsz.: 67.176.3. 373. Szabó Endre. Autográf levél nyomtatott fejlécű papíron. 2 old. 30 sor. Rákosliget, 1914. febr. 10. : ... Hallotta, hogy Gárdonyi két ízben is kereste a New York kávéházban... Miért keresi őt kávéházban, amikor tudja hol lakik és a vasút nem hosszabb odáig, mint a New Yorktól az akadémiáig a villamos... Szabolcskával vacsorázott pár hete, neki is ezt verte a fejébe... Ltsz.: 67.176.4. 374. Szabó Endre. Autográf 1. 3 old. 75 sor. Rákosliget, 1922. márc. 27.: .. .Irományai közt kutatva Gárdonyi 1914. februárjában írt levele akadt kezébe. Ebben „fenyegette" hogy felkeresi ottho­nában. Nem lett belőle semmi, hanem a háború rettenetes ideje jött... Szerencsésnek mondja barátját, mert városban él... Ő magas vasúti díjak miatt nem járhat be Budapestre... Elkészült a „Bolond" című verses regényével, de nem hiszi, hogy talál egy másik „bolondot" aki kiad­ja... Még irredenta verseit is cenzúrázták... Révaiéknak fordítja Dosztojevszkijt... Sok mindent szeretne tudni Gárdonyiról, kéri írjon neki... Érdeklődik Szabolcska után.. . Kéri látogassa meg, de igyekezzék, mert „abban reménykedik", hogy ez a 74. éve el is viszi „ebből a keserves életből"... Ltsz.: 67.176.5. 375. Szabó Endre. Autográf levél nyomtatott fejlécű papíron, amelyen „Az Üstökös szerkesztője" szavakat áthúzta. 3 old. 82 sor. Rákosliget (Budapest mellett), K. n. : .. .Április elején Napkelet címmel új lapot akar indítani a szépirodalom, főképpen pedig a végképpen „agyonhallgatott költői műfaj" ápolására... Minden pénzét bedobja a lap „lutrijába", de nem fél a sikertelenség­től... Kéri, küldjön novellát, hogy az első számban az ő írásával „dicsekedhessek"... A lap munkatársai — a tervek szerint — Ambrus, Ábrányiék, Endrődi, Tóth Béla, Szana, Bársony, 362

Next

/
Oldalképek
Tartalom