Az Egri Múzeum Évkönyve - Annales Musei Agriensis 7. (1969)

Korompai János: Gárdonyi Géza levelezése Gárdonyi Sándor hagyatékában II.

Mikszáth, Bérezik Árpád, Lipcsey, Lampérth, Eötvös Károly... A lapot a Franklin nyomja „soha nem látott elegáns" kiállításban. „Mutatószámot" 10 000 példányban küldenek szét... Szeretné, ha a kért novella történeti tárgyú lenne, de végeredményben Gárdonyira bízza a téma választását... Ltsz.: 67.176.6. 376. Szabóné Nogáll Janka. Autográf 1. 1 old. 13 sor. Budapest, 1892. szept. 27.: .. .„ Jóízű kis no­vellát" kér a Divat Szalon Naptára részére és „tisztességes honoráriumot" ígér... Ltsz. : 67.178.1 377. Szabóné Nogáll Janka. Autográf levél a Divat Szalon papírján. 1 old. 14 sor. Budapest, 1901. márc. 22. : ... Az Új Időkből a Bor с dalt szeretnék átvenni. Engedélyt kér, hogy a klisét Wolf­nerék kiadhassák... Ltsz.: 67.178.2. 378. Szabóné Nogáll Janka. Autográf levél az Üstökös Villa képével díszített papíron. 1 old. 17 sor. Iglófüred, 1901. júl. 22.: .. .A Hölgyek Naptára részére olyan novellát kér, amely már meg­jelent nyomtatásban... Nem fizethetnek teljes honoráriumot, azért kér olyant... Ltsz.: 67.178.3. 379. Szabolcska Mihály. Autográf 1. 3 old. 32 sor. Felfalu, Szász-Régen, 1893. okt. 11.: .. .Elnézést kér, hogy Kedves Barátom-nak szólítja, de ha találkoznának öt perc múlva úgyis így szólítanák egymást... Köszöni az esküvője alkalmából kifejezett jókívánságokat... Mielőbbi találkozást remél... Ltsz.: 67.177.1. 380. Szabolcska Mihály. Autográf!. 4 old. 51 sor. Felfalu, 1894. ápr. 14.: .. .Három heti bolyongás után hazakerülve örömmel találta otthon Gárdonyi könyvét... Derék cselekedetnek tartja és az írót őszinte magyaros poétának... Ő maga is ezt a hangot próbálgatja... Ma még mind­annyian mesterkéltek és a természetesség aranyos korszakát ezután várja... Szeretne vele Pes­ten, vagy nyáron őnála találkozni... Ltsz.: 67.177.2. 10 381. Szabolcska Mihály. Autográf 1. 4 old. 69 sor. Felfalu, 1894. máj. 30.: .. .Nagy betegségen ment át, amiről majd élőszóban fog beszélni... Levél alakjában, valamelyik egri újságban akart Gárdonyinak írni és sajnálja, hogy abbahagyta a szövegezést, mert Gárdonyi verseskötetével érdemtelenül röviden bánnak a „hatalmasságok"... Nehéz helyzetben van a versírás... „Ma­holnap újra kiszorulunk a nótákkal a pásztortüzek mellé"... Nincs szó arról, hogy őt Gárdo­nyi megbántotta volna... Hívja, csalogatja magához, hagyja ott egy hétre a körképet, szebb panorámát ígérnek a hegyek... Ltsz.: 67.177.3. 382. Szabolcska Mihály. Autográf 1. 4 old. 63 sor. Felfalu, 1894. okt. 12.: .. . A levél minden szava vita az „ateista" Gárdonyival. Érvel Isten létéről és jóságáról, figyelmezteti, hogy térjen meg és tegye vallásos szemlélete középpontjává a szeretetet... A papok rossz cselekedeteiért nem felel­het az Isten... Ezer ív papír is kevés lenne elmondani, amit szeretne vele erről közölni... Ltsz.: 67.177.46. 11 383. Szabolcska Mihály. Autográf 1. 4 old. 67 sor. Felfalu, 1894. okt. 20.: . . .0 is átesett az atheista gondolatokon, de meggyőződött, hogy az Isten létét könnyebb elhinni, mint azt, hogy nincs... Több vakhit kellene a tagadáshoz, mint a hithez... A felekezetnélküliséget ő is „megszavazza"... A válásról elmondja, hogy könnyen megy: ő pl. három hét alatt vált el és legfeljebb 100 Ft-ba kerül. .. Hívja, hogy a különéléshez szükséges 6 hetet töltse nála. . . További információt kér Gárdonyi válási szándékáról... Ltsz.: 67.177.4. 12 384. Szabolcska Mihály. Autográf 1. 2 old. 36 sor. Felfalu, 1894. okt. 14.: .. .A hitvita folytatása... Mindketten azt állítják, hogy Istenük: a szeretet... Egy hiten vannak, de mégsem, mert egyik „ösmeri és imádja ezt az Istent, a másik „csak a kultuszát"... Szeretne egy napot és egy éj­szakát átvitatkozni erről és ha megmagyarázná neki Gárdonyi az embert, a világot, meg az ön­tudatot, megenné a fejét és azután elmenne „újdondásznak a készülő új hetilapotokhoz"... Utálja ő is az Istennel kereskedő papokat, akiket Jézus is kikorbácsolt a templomból... Jó lenne, ha Fesztyvel egyszer ott teremnének nála... Ltsz. 67.177.47. 13 385. Szabolcska Mihály. Autográf 1. 4 old. 62 sor. Felfalu, 1894. nov. 1.: .. .Várja, hívja Gárdonyit és Fesztyt... „Gyertek ahányan és amikor jöhettek"... Leírja az utat Budapestről Marosvá­sárhelyig, majd Szász-Régenig és onnan Felfaluig, ahol már az Istenre és a helyi papokra bíz­hatják magukat... Fesztynek külön üzeni, hogy az egész vidék „festeni való"... Közli, hogy jegyet váltott egy „bájos és művelt" lánnyal, kéri, hogy erről hír jelenjék meg a Magyar Hírlap­ban. .. Dicséri Gárdonyi új munkáját... Ltsz.: 67.177.5. 386. Szabolcska Mihály. Autográf 1. 4 old. 75 sor. Felfalu, 1894. nov. 24.: .. .Örül Gárdonyi levele egyik passzusának, amely arról szól, hogy lemegy hozzá... Ismerteti tervét. A szép fekvésű faluban, a parókiáján 5 szoba várja a nyári vendégeket. Máris számít Gárdonyin kívül Justh Zsigára, Vértesi Gyulára, Pósa Lajosra, Erdélyi Palira, Pataki Lacira a festőre. Közösen alkal­maznak szakácsot és akár nyolc hetet is ott tölthetnek... Küld egy arcképet és kér Gárdonyitól is viszonzásképpen... Szívesen venné, ha szilveszterre leszaladna hozzá... Ltsz.: 67.177.44. 387. Szabolcska Mihály. Autográf 1. 4 old. 63 sor. Felfalu, 1894. dec. 3.: ...Szemrehányást tesz Gárdonyinak, hogy levélbeli ígéretük ellenére sem mentek el hozzá... Nem érdekli őt semmiféle Társaság, sem Petőfi, sem más... Tiszteli és kerüli őket, nem lenne semmivel sem jobb költő, ha akár „az akadémiától a verseci önképzőkörig minden társaság tiszteletbeli taggá választaná 363

Next

/
Oldalképek
Tartalom