Berecz Mátyás - Bujdosné Pap Györgyi - Petercsák Tivadar (szerk.): Végvár és mentalitás a kora újkori Európában - Studia Agriensia 31. (Eger, 2015)

POLGÁR MARIANNA: Adalékok a vasi végek 17. századi történetéhez. Csányi Bemát (1630-1664) katonai tevékenysége

STUDIA AGRIENSIA 31,2015 Polgár Marianna ADALÉKOK A VASI VÉGEK 17. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ Csányi Bernât (1630-1664) katonai tevékenysége Az egri vártörténeti konferenciákon több kutató is kapcsolódott a kérdéshez és vizsgálta a Kanizsával szembeni védelem várainak működését, katonaságát. Kanizsa 1600. évi ostroma és török kézre kerülése után felértékelődött a zalai, vasi, muravidéki része a védelemnek. Feltárta és foglalkozott a kutatás azzal is, hogy már a 16. század második felében történtek lépések ezen terü­let megerősítésére, amit Szigetvár 1566. évi eleste tett szükségessé. A témá­val foglalkozott Pálffy Géza és Kelenik József.1 A kanizsai végvidéki főkapitányság várai 1580 körül egységes vonallá alakultak át. A tizenöt éves háború alatt a Kanizsa körüli védelmet, a zalai erősségeket tovább bővítették és a védelem kiterjesztése észak felé, a Rába vidék megerősítése egyre sürgetőbbé vált. 1600 után a korábbi vonalnak egy része megsemmisült és szükségessé tette egy újabb várvonal kialakítását Zala és Vas megyék területén. Tervek készültek, vármegyei közgyűlések foglalkoztak a védekezés lehe­tőségeivel. Az intézkedések szóltak a Rába mentén palánkok építéséről, a Rába átkelőinek, gázlóinak biztosításáról Sárvártól Szentgotthárdig.1 2 1 Kelenik József: A kanizsai védelmi övezet és természetföldrajzi adottságai a XVI. század 70-es éveinek végén. In: Petercsák Tivadar - Pető Ernő (szerk.): Végvár és környezet. Eger, 1995. 163-174. p.; Utal erre: Pálffy Géza: A magyarországi és délvidéki végvárrend­szer 1576. és 1582. évi jegyzékei. Hadtörténelmi Közlemények 1995/1. 114-185..; Ugyan­csak Pálffy Géza vizsgálta és érintette: A magyarországi török és királyi végvárrendszer fenntartásának kérdéséhez. Keletkutatás 1995/tavasz. 61-86. 2 Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. I. Szombathely, 1989. 224-225. 271

Next

/
Oldalképek
Tartalom