Veres Gábor - Berecz Mátyás (szerk.): Hagyomás és megújulás - Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében - Studia Agriensia 27. (Eger, 2008)

R. VÁRKONYI ÁGNES: Végvár és mentalitás a végvártörténeti műhely negyedszázados története tükrében

STUDIA AGRIENSIA 27, 2008 R. Várkonyi Agnes VÉGVÁR ÉS MENTALITÁS A végvártörténeti műhely negyedszázados története tükrében A Végvár és mentalitás címben rejlő téma lényege régi, mint maga a hadvi­selés. Dimenziói néhány példával is érzékeltethetők. Rotterdami Erasmus 1503-ban keletkezett műve, az Enchiridion militis christiani, szószerinti fordításban a Keresztény katona kézikönyve, nagyon is rendhagyó módon született, mert egy hölgy kérte meg rá a humanista szerzőt, hogy kikapós fér­jét, a kor talán leghíresebb ágyúöntőjét, Johannes Poppenreuter mestert megjavítsa.1 Balassi Bálint Katonaéneke, a magyar reneszánsz végvári men­talitás páratlan kifejezője, a képek gyors, filmszerű vágásával a mai montázs technikát előlegezve, témájában, felépítésében rokon a középkori provençal költő, Bertran de Bőm versével.1 2 Pázmány Péter prédikációja, A keresztény vitézek kötelességérül pontokba szedve a szabályokat második szabályként közli, hogy a vitéz két dologgal tartozik felebarátjának. Az egyik, hogy ne legyen kegyetlen az ellenséggel. A másik, hogy az asszonynépet és a szótlan gyermekeket meg ne ölje, „sőt a gyümölcsfákat se vágják ki, mert azok nem hadakoznak ellenünk.” Ezekben a háború humanizálását célzó gondolatok­ban nem nehéz ráismerni Hugo Grotiusnak a De jure belli ac pads - A há­1 A mü magyar fordítását Barlay Ö. Szabolcs ugyancsak helyes Krisztus fegyverzetében címmel adta közre. A fordítást és a jegyzeteket írta: Babies Zsófia. Az Előszót írta: Szörényi László. Budapest 2000. 5-6. 2 A szöveget kiadta: Albert Stimming: Bertran de Born. Halle, 1892, 156-137. Magyar fordítása: Illyés Gyula: Nyitott ajtó. Válogatott versfordítások Bp. 1963 31-32. Idézi: Varjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Bp. 1982, 298. A Balassi versről: Julow Viktor: Árkádia körül. Bp. 1975, 26. - A költészetét méltató művek historio­gráfiai áttekintése: Kőszeghy Péter: Balassi Bálint - Magyar Alkibidiadész. Bp. 2008. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom