Veres Gábor - Berecz Mátyás (szerk.): Hagyomás és megújulás - Életpályák és társadalmi mobilitás a végváriak körében - Studia Agriensia 27. (Eger, 2008)

BUBRYÁK ORSOLYA: „In Deo vici” - Kegyesség és reprezentáció Erdődy Tamás (1558-1624) horvát bán müpártolásában

TARTALOM R. VÁRKONYI ÁGNES: Végvár és mentalitás a végvártörténeti műhely negyedszázados története tükrében.......................................................... 7 LÖKÖS PÉTER: Az „egri nők” motívum kialakulása a magyar és az európai irodalomban........................................................................ 45 G. ETÉNYI NÓRA: Végvári karrierek nemzetközi híre ............................. 61 POLGÁR MARIANNA: Festetics Pál németújvári tiszttartó Batthyány Ádám szolgálatában (1636-1640) ......................................... 83 H ORN ILDIKÓ: Magyar végvári tisztek erdélyi karrierlehetőségei a 16. század második felében ................................................................. 99 SA RUSSI KISS BÉLA: Német katonák a 16. századi magyar végvárakban. A végvárakban állomásozó német katonák származási helye, motivációik ................................................................................................115 VINCZE DÁNIEL: Az egri vilajet kolduló rabjainak szerepe a török-magyar diplomáciai és társadalmi érintkezésekben ...................149 FELD ISTVÁN: Ágyúvédőművek a 16. század első fele erődítményépítészetében — Tévhitek, kérdések, kutatási feladatok .... 175 KENYERES ISTVÁN: Végvári karrierek: udvarbírák, ellenőrök, élésmesterek..............................................................................197 MÉHES PÉTER: Egy végvár hétköznapjai. Élet a kiskomáromi várban Túrós Miklós vicekapitány (1642-1658) leveleinek tükrében................213 O ROSS ANDRÁS: Végvárak és a Magyarországon működő kamarák a 17-18. század fordulóján .......................................................................229 B AGI ZOLTÁN: A birodalmi kerületek és a 15 éves háború .....................247 BUBRYÁK ORSOLYA: „In Deo vici” - Kegyesség és reprezentáció Erdődy Tamás (1558-1624) horvát bán müpártolásában........................261

Next

/
Oldalképek
Tartalom