Petercsák Tivadar - Pető Ernő (szerk.): A végvárak és végváriak sorsa (1699-1723) - Studia Agriensia 11. (Eger, 1991)

Ortutay András: Esztergom vára és a várbeli katonaság a 17-18. század fordulóján

Jedlicska Pál: Adatok erdŐdi báró Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához 1552-1000. Eger 1897. Komárom megyei régészeti topográfia, Esztergom és a dorogi járás. írta: Horváth István stb. Bp. 1979. Lettrich Edit: Esztergom népességének és társadalmi rétegződésének alakulása a XVIII. század első felében. Komárom Megyei Múzeumok Közleményei 1. Tata. 1908. 379-404. 1. Nagymajtényi Jenő: Szőgyén. Esztergom 1943. Nehring K.: Adam Freihernn zu Herbersteins Gesandsohaftsreies nach Konstantinopel. München 1983. Némethy Lajos: Emléklapok Esztergom múltjából. Esztergom 1900. Ortutay András: Esztergom és régiója a török időben. Komárom megye története I. H. n., é. n. 399-410. 1. Ortutay András (szerk.): Komárom megyei helytörténeti olvasókönyv. Tatabánya, 1988. Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp. 1981. Takáts Sándor: Telepítések Esztergom vidékére a XVI. század végén. Századok 1903. Thury József : Török történetírók I-IT. Bp. 1893, 1890. Vass Előd: Esztergom felszabadulása a török alól 1083-ban. Esztergom évlapjai 1983. H. n. én. Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom város és megye múltjából. Esztergom, 1892. Villányi Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye múltjából. Esztergom, 1891. 2. Karl N ehring: Adam Freiherrn zu Herbersteins Oiesandtschaftsreise nach Konstantinopel. Ein Beitrag zum Frieden von Zsitvatorok (1000). München 1983. 73—77.1. 3. Anton Tafferner: Quellenbuch zur donauschwäbischen Geschichte. I-IV. k. München 1974. II. k. 3-4.1. 4. u. o. II. k. 5.1. 5. u. o. II. k. 8-10.1. 0. u. o. T. k. 3-4.1., II. k. 1011.1. 7. u. o. TII. k. 28-30.1. 8. u. o. III. k. 34-35.1. 9. u. o. II. k. 0-9. I. Prokopp Gyula: A volt Megyeháza (Bottyán János u. 3.) és tulajdonosainak története. Esztergom Évlapjai 1988.150-151. 1. 10. Villányi Szaniszló: Három évtized Esztergom-megye és város múltjából. Esztergom, 1892. 11.1. A Tafferner i. m. : III. k. 48-50.1. 11. fíorossy András: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái. 1083- 1711. III. k. 2049. sz. regeszta. 12. u. o. 2744. sz. regeszta. 13. Villányi Szaniszló i. m. : 157-103.1. 14. Esze Tamás: Bottyán János átpártolása a kurucokhoz. Komárom Megyei Múzeumok Közleményei 1. Tata, 1908. 353-301. 1. 15. Rákóczi Ferenc emlékiratok. (Fordította Vas István) Bp. 1985. 221-225.1. 10. Komárom Megyei Levéltár - Esztergom szabad királyi város jegyzőkönyvei 1714. 17. Komárom Megyei Levéltár - összeírások 2. sz. 97

Next

/
Oldalképek
Tartalom