Berecz Mátyás szerk.: Az egri vár híradója 38. (Eger Vára Baráti Köre Eger, 2006)

Németh Csaba: Ludányi Tamás, Eger „vasfejű" püspöke

ellen tervezett hadjáratot, mert addigra megszűnt a felvidéken az ellen­állás. Ennek vezetésére pedig épp azért jelölhette ki Maróti mellett Perényit, mivel Egernél sikert ért el, s ott már nem akadt több dolga. 96 A püspök életrajzírója tudni véli, hogy amikor Tamás a lázadók közé állt, az egri várat védelmi állapotba helyezte. Őrséggel megerő­sítette, s védelmét a barátjára, Debrői Istvánra bízta, mert e két férfiú a nápolyi-párt érdekében Heves megyében egyesített erővel munkál­kodott. 97 Bánlaki József azt feltételezte, hogy amikor az egri püspök hírül vette Rozgonyi közeledését, a várát otthagyva előbb Erdélybe, majd Lengyelországba menekült. így történhetett, hogy pusztán Roz­gonyi 400 lovasának megjelenése elég volt a vár kapujának megnyí­lásához. Orosz Ernő már észrevette az ellentmondást, hogy valaki 400 lovassal aligha tudna egy várat sikerrel megostromolni. Ő tehát az oklevél szövegét idézve elismerte, hogy Rozgonyi a vár bevétel­éhez nem rendelkezett elegendő erővel, ehelyett bölcs intéseivel és ékesszólásával nyerte meg a vár katonáit. 98 Ezek szerint a közeledtük hírére kár lett volna elmenekülnie Tamásnak. Szerintünk nem is me­nekült, nem is menekülhetett el, mert ott sem volt Egerben. 99 % ZsO. II/l. 3041. és 3042. 97 Balázsy Ferenc: Heves vármegye története. I. kötet. 12. §. Ludányi Tamás egri püspök és Debrőy István Heves megyei előkelő úr szereplése Zsigmond király alatt. 98 Bánlaki (Breit) József: A magyar nemzet hadtörlénelme: 9. I. Mária II. (Kis) Károly és Zsigmond kora (1382-1437.) VI. Hadjáratok Zsigmond egyedüli királysága alatt 1396­lól 1437-ig. 4. Nápolyi László fellépése és kiűzése az országból 1402-1403-ban; Orosz Ernő: Heves vármegye története a honfoglalástól a mohácsi vészig. In: Magyarország vármegyéi és városai. Heves vármegye. 99 Még akkor sem, ha 1408 áprilisában maga a király állítja azt egy oklevélében: Az elmúlt zavarok alkalmával, néhány prelátus, báró, mágnás, előkelő és nemes fellázadva a király­ságtól meg akarta őt fosztani, hogy helyébe Durazzói Károly fia Lászlót hozzák. Ludányi Tamás a hűtlenekhez csatlakozva nyíltan pártot ütött és nagy fegyveres hadával városo­kat, mezővárosokat és falvakat prédált és égetett fel. De belátva, hogy nem tud ellenáll­ni az ő és a pártján levők erejének, visszavonult az egri egyház várába ZsO. 11/2. 6058.

Next

/
Oldalképek
Tartalom