Szabó János Győző szerk.: Az egri vár híradója 17. (Eger Vára Baráti Köre Eger, 1982)

Majhtényi Júlia: Az Eger Vára Baráti Köre múzeumi egyesület vezetőségének és tagjainak névsora

Padár Edit normaelszámol ó Eger, Padár Jánosné irattáros Eger, Póbis József személyzeti vezető Eger, dr. Patakfalvy Istvánné Eger, dr. Pan­dula Attila Budapest, Pásztor Elemér Salgótarján, Pálinkás Petemé nyugdíjas Eger, Pölfl Józsefné Eger, dr. Pirityi Károlyné rtg. asszisz­tens Eger, dr. Pócs Márk nyugdíjas Eger 1 , Polyák Ferenc tűzoltó Eger, Palotai Sándorné gyógyszerész Eger, Palotai Sándor száll, előadó Eger, Paska György oki. építészménök Eger, Petheő Károlyné Eger, Rácz Pál plébános Gyöngyöspata, Rozsnyó Sándorné tanár Gyöngyös, Rolly Gé­záné nyugdíjas Eger, Runyai Gyula Eger, dr. Rigelhann Béla c. egye­tearji tanár Budapest, Rabóczky Sándor Eger, Rózsavölgyi Mária gépíró Eger, Reményi Antal Nagyvázsony, dr. Ruszti Endre ny. kórházi főor­vos Miskolc, Reskovits Ágnes egyetemi hallgató Eger, Repka Magdolna könyvtáros Eger, Rózsa Miklós kárpitos m. Eger, Rózsa Miklósné házi­ipari bedolgozó Eger, Rácz Jánosné Eger, Rendek Judit adm. Eger, Ró­fusz Béla oszt. vez. h. Eger, Rapy Károly nyugdíjas Eger, Rapy Ká­rolyné nyugdíjas Eger, Rózsa Gyula h. igazgató Eger, Rózsa Gyuláné közgazdász Eger, Rakusz Bernát nyugdíjas Eger, Rátkai Ferencné nyug­díjas Eger, Rozgonyi Józsefné ny. oszt. vez. Eger, Reményi Gizella ve­zető óvónő Eger, Seréndi István Mónosbél, dr. Soós Imre ny. megyei levéltár igazgató Eger, dr. Soltész István Budapest, dr. Schmotzer Pál plébános Nagyfüged, Sebestyén Istvánné Sarud, Sebestyén István Sarud, Sal László Eger, Sereg István Gyöngyös, Sárvári István Budapest, Sas Margit középiskolai tanár Eger, Sípos István Ecséd, Sántha Vilmos Eger, Sárvári Kálmánné Eger, Skovrán Albert nyugdíj as; Eger, Sera Gyöngyvér ált. isk. tanár Eger, Schmotzer Ildikó intézeti gyógyszerész Eger, Sedon Béla szakközépiskolai igazgató Eger, Scheer István műszerész Eger, Scheer Istvánné kirakatrendező Eger, Somlai György főiskolai adjunk­tus Eger, Sándor Sándor műszaki informátor Eger, Schmidt Elemér kertész Eger, Sütő Margit adminisztrátor Eger, Sas Judit Bélapátfalva, Sándor József beruházási előadó Eger, Sődi Györgyné nyugdíjas Eger, Soós László üzletvezető Eger, Siller Ferenc ny. honv. őrgy. Eger, Simon Endréné adm. Eger, Szilvást Szilvia gyógyszertári asszisztens Budapest, Szabó István tanár Salgótarján, dr. Szabó Endre nyugdíjas Eger, dr. Szabó Endréné nyugdíjas Eger, Székely Béláné Eger, Szentendrei Sán­dor Eger, dr. Száva János Miskolc, Szaniszló Károly Eger, Szilágyi Franciska Ecséd, Sztrapkovics Pál Ecséd, ifj. Szentendrei Sándor Eger, Szabari László Aldebrő, Szabó Sándor nyugdíjas Eger, Szontag Lászlóné Esztergom, Szontagh Edit ny. gimn. tanár Eger, Szabó Istvánné tanár Eger, Szabó Endréné Eger, Szabó Istvánné Eger, Szilágyi Mária Eger, dr. Szük Károlyné tanár Eger, Szigetváry János Eger, Szabó István Eger, dr. Szabó Jilek Jenő tudományos kutató, ny. Budapest, Szilvásy Jolán pedagógus Mezőcsát, Szelényi János Eger, Szigeti Zoltánné könyvelő Eger, Szőllőssy Péter kirakatrendező Eger, Szabolcsi János főművezető Eger, Szánthó István Budapest, Szatmári Lászlóné Eger, ifj Szigetváry János Eger, dr. Szebeni Lajosné tanár Eger, Szécsmezei Erzsébet ny. ta­nár Eger, Szenes Gyöngyi Eger, Szeredi Mária nyugdíjas Eger, Szanisz­ló Zita Eger, Szittner Imréné nyugdíjas Eger, Szőllősi László nyugdíjas Eger, dr. Szűcs Gyuláné Eger, dr. Szén Jánosné nyugdíjas Eger, Szaba­dos Elemér HM-alkalmazott Eger, Szilágyi Ágnes Eger, Szabó István nyugdíjas Eger, dr. Szilasi Zoltánné nyugdíjas Eger, Szabó Szilárd épí­tészmérnök Eger, Szittner András Péter cukrász Eger, Szilágyi Klára Eger, Szitag Józsefné Eger, Szabó Istvánné Eger, Szettony László Eger, dr. Tóth József Jászkisér, Tamás Gábor Balatonfűzfő, Tamás István Balatonfűzfő, Török Vilmos Eger, Tanner József Budapest, Tőzsér Fe­

Next

/
Oldalképek
Tartalom