Claude André Donatello - Cseh Géza - Pozsonyi József: A muraszombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry család története (Régi magyar családok 6. Debrecen, 2007)

Szapáry Gyula miniszterelnök utódai

reste dédszülei nyughelyét, a romos állapotban lévő épületett feldúlva, kifosztva találta. Amikor az összetört koporsókba helyezte vissza a szétszórt csontokat, ak­kor találta meg Szapáry Gyula 74 címeres arany zsebóráját és jegygyűrűjét, melybe a Festetics Karolinával kötött házasság ideje - 1864. május 30. - van bevésve. Ezek az ékszerek ma a szolnoki Damjanich Múzeumban vannak. A kápolnát Szapáry György helyreállitatta és 1993-ban újra felszentelték. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az 1945 után felnövekedett nemzedékek már nem sokat tudnak Szapáry Gyula_ 4 személyéről, jóllehet a megye földbirto­kosai közül egyedül ő töltött be miniszterelnöki tisztséget Magyarországon. Az 1920-ban kormányzóvá választott kenderesi születésű Horthy Miklóson kívül Szapáry jutott a legmagasabbra az állami hierarchia ranglétráján. A szolnoki Szapáry utca elnevezését 1990-ben sikerült visszaállítani. Szobra megsemmisült ugyan, de egy emléktábla a róla elnevezett utcában tájékoztathatná az utókort a vidék egyik legnevesebb személyiségéről, a kiegyezés utáni időszak jelentős libe­rális politikusáról. Szapáry Gyula 74 miniszterelnök utódai (IV. számú genealógiai tábla) Szapáry Gyula_ 4 és gróf Festetics Ka­rolina házasságából - mint azt már ko­rábban írtuk - hét gyermek született: György VH , másodikként Lőrinc_ t) Ágost Gyula, aki Pesten született 1866. július 10­én, meghalt Pechtelsdorfban 1919. július 13-án, jogi doktor, császári és királyi ud­vari kamarás lett 1898. április 12-én, dip­lomata pályáját Rómában a Quirinaleban kezdte, majd a bukaresti magyar követség másodosztályú tanácsosa lett, 1912-ben rendkívüli és meghatalmazott nagykö­vet volt Chilében, Peruban és Bolíviában. 1918-ban nyugdíjazták. Nem élt házasság­ban. A harmadik gyerek József 8() Antal Gyula Pesten született 1867. július 31-én, meghalt Monte-Carlóban 1927. február 7­én, 1891. október 15-én császári és királyi kamarás lett, a 7. huszár ezred kapitánya volt. A negyedik gyerek Ferenc 81 1869. 99. kép Szapáry György^ (1865-1929)

Next

/
Oldalképek
Tartalom