Pozsonyi József: A semsei Semsey család története (Régi magyar családok 1. Debrecen, 2002.)

Küzdelmes évszázadok

A 18. század második felében a Semsey nemzetség legjelentősebb tagja Semsey András 076 ' volt. Apja - szintén András - 1741 és 1772 között ezredes; anyja a balmazújvárosi földbirtokos, siklói Andrássy Zsigmond és Kun Zsuzsanna leánya, Klára 34 ; első fele­sége báró Perényi Anna volt, aki címere alapján 35 a 17-18. században Ugocsa vármegyének több főispánt adó Perényi család tagja lehetett, bár Nagy Iván a Perényi leszármazási táblán nem tünteti fel. Perényi Anna 1804-ben bekövetkezett halála után Semsey András újranősült, de a gróf Traun Terézzel kötött házasságából 36 már nem született gyermek. Semsey András mint királyi biztos részt vett a Temesi bánság, a Maroson túli három vármegye (Torontál, Arad, Temes) megszervezésében, s Torontál vármegye alispánja lett. Torontál vármegyében végrehajtotta az úrbérrendezést. 1786-ban kinevezték királyi táblai ülnöknek 37 , majd a hétszemélyes tábla bírája lett. 1789-ben a királyi udvari kancelláriához került, majd 1791-ben a császári és királyi kamaránál alkalmazták tanácsosnak. 1797-ben Ugocsa vármegye főispánhelyettese, 1803-tól valóságos főispánja, 1807-től pedig Abaújvár vármegye főispánja volt. Még Ugocsa vármegyei főispánhelyet­tesként a Mária Terézia által alapított Szent István-rend vitéze, 1802-ben királyi személynök (Personalis) lett 38 . I. Ferenc király 1798. július 34. MOL. Filmtár B 1457 P 588-P603 Semsey es. P 597. 3.4. 35. MOL. P 597 37. tok; Nagy Iván a Perényi leszármazási táblán nem tünteti fel vö.: N. L: Magyar­ország családai... IX. kötet (Pest, 1862). 226-237. 36. MOL. Filmtár B 1457 P 588-P603 Semsey es. P 597. 31. 37. Szirmay Antal: Notitia Politica, Historica, Topographica Incliti Comitatus Ugochiensis. (Pest, 1805). 48-49.; Nagy Iván: i. m. X. kötet (Pest, 1863). 141. 38. A Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnokában 56.1125 leltári számon „eleven képéről rajzoltatott" korabeli Ehrenreich rézkarc felirata szerint „Ts. Kir. Valós belső titkos Tanátsos és Arany Kúltsos, Magyar Királyi Kintstárnok és a' Magyar királyi Udvari Kamarának Elölülője, Abaújvár Vármegye Fő Ispánja." 13. kép. Semsey András portréja Szirmai Antal „Notitia politica, historica, topographica incliti comitatus Ugochiensis" című 1805-ben kiadott művének címlapján

Next

/
Oldalképek
Tartalom