Magyari Márta szerk.: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2008-2009 (2010)

TERMÉSZETTUDOMÁNY - Lovas Márton Levente: Rejtett értékek a Déri Múzeum természettudományi gyűjteményében - Dr. Radó András ornitológiai gyűjteménye

13 LOVAS MÁRTON LEVENTE REJTETT ÉRTÉKEK A DÉRI MÚZEUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI GYŰJTEMÉNYÉBEN Dr. Radó András ornitológiai gyűjteménye A Déri Múzeum természettudományi gyűjteményének leltárkönyvébe 1984-ben tizenhat tétel, ajándékként bekerült vadkacsa került feljegyzésre. 1985-ben pedig újabb öttétel, Skandináviában honos faj. Ezeket vételként jegyzi a leltárkönyv, az ajándékozó és eladó: dr. Radó Andrásné. A gyűjte­mény 21 értékes preparátumból áll. Az északról származó öt faj eredetileg bőrbe tömött volt. Zilahy Ferenc a Magyar Természettudományi Múzeum főpreparátora montírozta 1989-ben. Ki volt dr. Radó András, aki ezt az értékes gyűjteményt létrehozta? Radó András 1913. június i-jén Nyíregyházán született. Középiskoláit a hí­res debreceni református gimnáziumban végezte. Érettségi után felvé­telt nyert a budapesti Állatorvosi Főiskolára, ahol 1937-ben szerezte meg diplomáját. Ez után két évig Kotlán Sándor (1887-I967) professzor, aka­démikus (1951), parazitológiai tanszékén fizetés nélküli gyakornok. Innen Szentesre kerül, ahol körállatorvosi munkát végez. 1942-ben immár Hajdú­böszörményben városi állatorvos. Ekkor hívják be katonának, és a háború végéig csapatállatorvos. Hadifogságba kerül, de sikerül megszöknie, s ka­landos körülmények között visszatér Hajdúböszörménybe, és mári945 au­gusztusában jelentkezik munkahelyén. 1951-ben ismert ornitológusként részt vesz a Magyar Madártani Intézet elpusztult gyűjteménye pótlásá­ban. Ekkor lejárt és feledékenységből meg nem hosszabbított vadászpus­ka-engedélye miatt, és a hozzávaló néhány töltényért „fegyverrejtegetés" címén letartóztatják, és 7 hónapnyi felfüggesztett börtönbüntetésre íté­lik. 1951-1956 között Tiszacsegén körállatorvos. A megpróbáltatások ezzel nem értek véget számára. 1956-ban a forradalom idején tett, „a demokra­tikus államrend elleni gyűlölet keltésére alkalmas" kijelentéseiért 9 hónap börtönbüntetésre ítélték. Ennek letöltése után 1959-ig a debreceni Mes­terséges Termékenyítő Főállomás vezető szakállatorvosa. Ezután kerül szeretett Hortobágyára, a Hortobágyi Állami Gazdasághoz állatorvosnak. Hatvan éves, amikor a Hajdú-Bihar megyei Állategészségügyi Állomás munkatársa lesz, de higiénikus szakállatorvosként továbbra is a Hortobá­gyi Állami Gazdaságnál tevékenykedik. 1980. január i-jén, 67 évesen vo­nul nyugdíjba, de szaktanácsadóként és a mátai ménes kezelő orvosaként továbbra is szolgálója maradt az állatorvoslás tudományának. 71 évesen, 1984. október 22-én infarktus következtében távozott közülünk. Radó András természetszeretete már ifjú korában megmutatkozott. 16 éves kora óta külső munkatársa volt a Magyar Madártani Intézetnek, s így vált elismert ornitológussá. A kynológia nagyrabecsült művelője. Első magyar vizsláját a hírneves vadásztól, Kittenberger Kálmántól kapta, és ez a kamaszkori élmény eredményezhette, hogy felnőttként megalapít­ja a „Hortobágyi-hidi" kennelt. Itt magyar vizslákat tenyésztett olyan eredményesen, hogy az 1971-es Vadászati Világkiállítás kísérő rendezvé­nyeként rendezett vizsla versenyt az ő Fickó nevű kanja nyerte és kap­ta a „Világgyőztes" címet. Sterbetz István nekrológjában a Hortobágy megszállottjának nevezi, mert senki sem várta annyira az őszi vadliba húzásokat, mint Ö. Szenvedélyes vadász. Élete nagy feladatának tekin­tette a puszta vadállományának kutatását, hasznosítását, környezetének optimatizálását. A GYŰJTEMÉNY 85.1.1. Anas plathyrhynchos - Tőkés réce - Hortobágy. Fészkelő, kora ta­vasszal és ősszel nagy tömegben vonul át. 85.2.I. Anas plathyrhynchos - Tőkés réce - Hortobágy 85.3.1. Anas plathyrhynchos - Tőkés réce - Hortobágy 85.4.1. Anas querquedula - Böjti réce - Hortobágy. Magyarországon rend­szeresen költ. Ősszel és tavasszal nagyobb csapatokban vonul át. / Dr. Radó András (1913-1984)

Next

/
Oldalképek
Tartalom