A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2004 (Debrecen, 2005)

Történelem - Nagybákay Antal: A debreceni Kis-Orbán család rövid története és leszármazása

mekeit forrón szerető édesatya lévénn. Halálábann emlékezett porait tisztelő fiai előtt halhatatlan leszen. Szül. ápr. 27 1755. Elmúlt mart. 25. 1827." Alatta: Kis Orbán Istvánné Némethy Juliánná 1762-1842 A Kis Orbán sírok a debreceni Köztemetőben (2003) Szemben állva a baloldali kövön van Kis Orbán Lajos és neje Simonffy Rozália, valamint Kis Orbán Istvánné Simonffy Eszter és Kis Orbán László neve, míg a jobboldali kő a Rickl Antalné Kis Orbán Johanna és vizsolyi Katonka Vilma emlékét örökíti meg. A síremlék együttes képét külön bemutatom. Valószínűleg a szabolcsi ághoz tartozhatott az az Orbán-Kiss György, aki hosszú évekig volt városi képviselő és egyházi tanácsos Debrecenben és 82-ik évében halt meg 1880. augusztus 18­án ugyanott. Felesége újvárosi Szabó Zsuzsanna 58 évesen halt meg 1880. április 11-én. Egyetlen leányuk Orbán Kiss Juliánná (1837-1924) Koszorús Lajos ügyvéd és városi főügyész (1823— 1910) felesége volt. 5 Sajnos a családfába beiktatni nem tudom. Találkoztam még egy Kis-Orbán vezetéknevű orvosdoktorral, aki a két világháború közt Fo­ton (Pest megye) élt (Húszai 1990). Lehet, hogy a Pestre került debreceni ág egyik leszármazott­ja, de lehet a szabolcsi vonal is, megállapítanom nem sikerült. A Kis-Orbán család debreceni ágának általam fellelt tagjairól összeállított leszármazási táblá­zatokat külön közlöm. Az életrajzi dátumok zömmel a debreceni református egyház anyakönyve­iből, kisebb részben temetői sírfeliratokról illetve a 20. században gyászjelentésekről származnak. ' Nagybákay Rickl Antal feljegyzése szerint a Koszorús Lajos emlékalbumban, melyet Koszorús Gábor állí­tott össze. 164

Next

/
Oldalképek
Tartalom