A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1966-1967 (Debrecen, 1968)

Erdélyi István: Egy köraközépkori vassisak a Déri Múzeumban

1. kép hasonló-korú sisakon azt figyelhetjük meg, hogy ezen a helyen szenteket ábrázoló lemez van felerősítve. 3 A védő-bajelhárító szerepük ezeknek is kétségtelen. A védő-fonatban a Herakles-csomó egyik változatát ismerhetjük fel. Ennek óvó szerepéhez kétség szintén nem fér. 4 Alkalmazásban volt ez a motívum a korai középkorban is mint rontás-elleni védelem és egyben a legyőzhetctlenség szim­bóluma. A keleti kereszténység körében sem tartalomnélküli motívumként vet­ték át az antik formakincsből. Az analógiás varázslás, az ártó erők távoltartására végzett cselekmény, illetve ennek lerögzített képe átkerült a keresztény építészet­be is. A közvetítő Bizánc lehetett. 5 Az elsőként szembeötlő aranyozott díszítmények elemzése után vegyük szemügyre magát a sisak formáját is. Az egy darab vasból kovácsolással kónikussá domborított sisak mesteri munka. Formai előzményeit a svédországi viking si­sakok körében találjuk meg. A fejlődés során a sisakok falának meredeksége egyre csökken és az általunk most leírt debreceni sisak készítése utáni korban a kopo­nyatetőt védő rész még domborúbbá, íveltebbé válik. Ezt figyelhetjük meg több oroszországi sisakon. 6 A debreceni múzeumban őrzött sisak vizsgálatakor nagy segítségünkre volt D. Hej dóvá óriási apparátust feldolgozó igen alapos tanulmánya, a prágai Szent 198

Next

/
Oldalképek
Tartalom