Zoltai Lajos: Jelentés Debreczen sz. kir. város múzeuma 1914. és 1915 évi állapotáról (1916)

I. JelentésDebreczen sz. kir. város múzeumának 1914. évi működéséről és állapotáról - Személyi ügyek

I. Jelentés Debreczen sz. kít\ város múzeumának 1914. évi működéséről és állapotáról. I. A múzeum, megnyitásától számítva, fennállásá­nak tizedik évét töltötte be az 1914-dik esztendő­ben. Az első decenniumra örömmel és mege égedés­sel tekinthetnek vissza azok, akik az ifjú kultur­intézet bölcsőjét ringatták. Az elért eredmény, az alapvető gyűjtemények anyagának megtízszerező­dése, igazolja az intézet létjogosultságát és élet­képességét. Ma még ugyan nélkülözni kénytelen a továbbfejlődésnek egyik nagyon lényeges föltételét: a közművelődési házban nyerendő állandó otthon előnyeit ; de a rettenetesen dúló világháború köze­pette sem adjuk fel a reményt, hogy a közművelő­dési ház terveit meg fogjuk valósítani a pártfogók : a város közönsége és az állam bőkezűséségéből, kiknek hathatós támogatásával értük él a múzeum eddigi sikereit. Személyi ügyek. A múzeumra felügyelő bizottság kebelében a városi általános tisztújítás következtében az esz­tendő végén az a változás történt, hogy a nyug­díjba vonult közművelődésügyi tanácsnok, dr. Köny-

Next

/
Oldalképek
Tartalom