Csécs Teréz szerk.: A Szép-Literatúrai Ajándék (1821-1827) és a Koszorú Szépliteratúrai Ajándék (1828-1841) a Tudományos Gyűjteményhez repertóriuma (Győr, 1999)

Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez

101. Virág, B[enedek] : Hangzatka (Hende­casyllabusokban.) 89. 102. Virág B[enedek] : Hangzatka (Sapphicu­sokban.) Ariadna panasza Theseusra. 89-90. 103. Szent-Miklóssy [Alajos] : A' májusi éjsza­ka. (Hölty után.) 90. 104. Sztrokay Katalin : Barátnémhoz. 90-91. 105. Vitkovics M[ihály]: Egy hitszegőhöz. 92-95. 106. H.K.: A' gonosztévő habozása. 96. 107. Patrubány : A' 80-dik lapon lévő Rejtett­szónak Megfejtése. 96. 108. [Kazinczy Ferenc]: Zemplényi vitézek em­léke. 97-100. 109. Virág [Benedek] : Hangzatka (Négyes Jam busókban) 101. 110. Virág [Benedek]: Hangzatka (Hatos Jam­busokban) 101-102. 111. Szent Miklóssy [Alajos]: Az estve. Schiller után. 102. 112. Gróf Ráday Gedeon : Serkentés, az ifjak­hoz, a' haza és tudományok szeretetére. Új esztendőkör, Posonyban. 51821. 102-104. 113. Holéczy Mihály : A' nehéz könnyű szüret. 104-106. 114. Holéczy Mihály : Dialog. 106-107. 115. Holéczy Mihály: Kebleire. 107. 116. Gödör Lajos : Takács Judithoz 1820. 107-108. 117. Malvina [Dukai Takách Judit]: Gödör Lajos verseire. 6 108-109. 5104. p. Lábjegyzetben megjegyzés D[öbrentei] G[ábor]tól: A szerző Ráday Gedeon unokája. 118. Jankó János : Odák. Fohászkodás. 109­110. 119. Kovács Sámuel: Virág Benedekre. 110. 120. Ponori Thewrewk József: Az Hétszemélyi Táblára. 110. 121. Ifjabb nagy jeszeni Jeszenszky Miklós : Rejtett szó. 110. 122. Virág Jósef: Rejtett szó. 110-111. 123. T.J. [Teleki József]: Anecdoták. [1. Rouelle Wilhelm Ferentz Párisi taní­tó... 2. XV. Lajos uralkodásának...] 111. 124. H.M. [Holéczy Mihály] : Tudósítás a' Ma­gyar Színjátszó Társaságról. 112. 125. Thaisz [András]: Gondolatok. 112. 126. Holéczy Mihály : A' mohi sírok. 113-115. 127. B.F.: A'barátság. 115-116. 128. Kováts Imre : Eredeti mese. Qui tetigerit picém, inquinqbitur ab ea. Eccl. e. 13. v. 1. A' ki üstel, és serpenyővel jádzik, kor­mosán marad. 116-119. 129. Virág [Benedek]: Hangzatka (Négyes Tro­cheusokban). 119-120. 130. Munkácsy János : Hangzatka (Glikoniko Aszklepiádeuszba) Chloéhez. 120. 131. Munkácsy János : Hangzatka (Sapphicu­sokban) Daphnéhez. 120-121. 132. Balla [Károly]: A' halál. 121-122. 133. Perger János : A' magyar átok. 122. 134. Szent Miklóssy [Alajos]: Serlegire. 122. 135. Szent Miklóssy [Alajos]: Dalmira. 123. 136. Szent Miklóssy [Alajos]: Ugyan arra. 123. 6 A kimaradt utolsó előtti versszak pótlását Id. Jobbítás -192. oldalon 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom