Győri Szemle, 15. évfolyam, 1944.

Bombatámadások után

Bombatámadásak után súlyos késéssel tesszük kedves Olvasóink asztalára a Győri Szemle XV. évfolyamát. Sokszor szinte megoldhatatlannak lát­szó nehézségek után látott ez az összevont számunk napvilágot. De legyőztük a nehézségeket és a magyarság megpróbáltatásá­nak nehéz óráiban, hittel, lelkesedéssel, a múltból okuló jószán­dékkal jelentkezünk kedves Olvasóinknál. Nem akarunk a nehéz­ségek kátyúiba elakadni. Ehhez kérjük a Győri Szemle barátainak segítő támogatását, megértését és szeretetét. Hisszük, hogy a Győri Szemlének hivatása van és mi a Szemle munkatársai ezt a hivatást magyar becsülettel be is akarjuk tölteni. Imádságos lélekkel kérjük a Mindenhatót, segítsen ebben bennünket. a GYŐRI SZEMLE szerkesztője. ő számunk munkaiadat: Mentes Mihály kanonok, Győr, — Ruisz Rezső, a Magyar Városok Szövet­sége előadója, Budapest, — Pfannl Jenő ezredes, Győr, — Dr. Petz Aladár egészségügyi főtanácsos, kórházigazgató, Győr, — Fehér Mátyás O. P. püspöki könyvtáros, Kassa, — Hermann László zeneiskolai igazgató, Győr. Dr. Tomaj Ferenc tb. tanácsnok, Győr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom