Bedy Vince: A győregyházmegyei papnevelés története /Győr egyházmegye múltjából 2. (Győr, 1937)

Második rész. A győri szeminárium története

rött a teológiai főiskolát, mint fel nem szentelt pap Kor­niss Ferenc gróf püspök cerimoniáriusa, 1772-ben fel­vette a papi rendet, karkáplán, hitszónok, 1781—88. győr­újvárosi plébános, egyúttal konzisztóriumi jegyző és a káptalani helynök titkára, 1788 — 1790-ig kismartoni plé­bános, 1790-ben kanonok, 1794-ben győri plébános, 1805­ben pápóci prépost, 1806-ban szombathelyi püspök, f 1822. — (Győri püsp. lvt. Fasc. Sémin. 1. 1769—70. évi számadás. — Szemin. irattár: Protocoll. Clericorum. Kis­martoni pléb. irattár. Egyházm. névtárak.) 1795—98. Balogh Sándor. Győri akadémiai tanár, gimnáziumi igazgató, 1796-ban kanonok, c. apát, 1805— 10-ig adalberti prépost. 1798 —1801. Martony János. A győri szeminárium növendéke, 1772-ben vette fel a papi rendet, 1780-ban ruszti plébános, 1798-ban kanonok, c. apát, győri plébá­nos, 1818-ban nagyprépost, f 1821. — (Egyházm. név­tárak, ruszti plébánia irattára.) 1801—1806. Balogh Sándor. 1806—10. Minién Antal. Győri növendék, ,1777-ben vette fel a papi rendet, 1777—89-ig szolnoki káplán, 1789­ben káinoki, 1797-ben rajkai, 1802-ben magyaróvári plé­bános, 1803-ban c. kanonok, 1806-ban győri* kanonok, c. apát, Schwarzenberg Ernő püspök halála után káptalani helynök. f 1824. — (Káinoki, rajkai, óvári plébániák irattára. Egyházm. névtárak.) 1810—16. Szentpétery László. A győri szeminárium növendéke, 1779-ben vette fel a papi rendet, 1780—90-ig győri karkáplán, és hitszónok, 1790-ben téti plébános, 1798-ban t. kanonok, esperes, 1806-ban kanonok, c. apát. t 1820. 1816—21. Kramarils Kristóf. 1781-ben vette fel a papi rendet, 3 í / 2 évig a püspöki udvarban szolgál, 1785­ben széplaki plébános, esperes, 1810-ben t. kanonok, 1816-ban győri kanonok, f 1832. — (Széplaki plébánia irattára: História parochiae.) 1821—25. Sztankovits János. Schwarzenberg Ernő püspök hozta magával, 1820-ban püspöki titkár, t. kano­nok, 1822-ben kanonok, helytartótanácsi referendárius, c. apát, boszniai v. püspök, 1837-ben váci nagyprépost, 1838—48-ig győri püspök, f 1848. 1825—31. Kováts József. Győrött végezte teológiai tanulmányait, 1790-ben Ácsra került káplánnak nagy­bátyja mellé, 1804—25-ig dadi plébános, ker. esperes, 1825-ben kanonok, 1845—8-ig nagyprépost, f 1848. — (Dadi plébánia anyakönyvei. Egyházm. névtárak.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom