Arrabona - Múzeumi közlemények 40/1-2. (Győr, 2002)

Tanulmányok - Pozsonyi József. A rátkai és salamonfai Rátkay család történetének megválaszolatlan kérdései

ARRABONA40.2002. TANULMÁNYOK Csorna József szerint a salamonfai Rátky család 1462-ben Hunyadi Mátyás királytól nyert címert. E címer későbbi (1791) leírása: kék pajzsban, arany koronán könyöklő és buzogányt tartó páncélos kar, könyöklőjében öt páva­toll. A pajzson liliomos aranykorona. Címertartó: két oroszlán. A címer leírá­sában és ábrázolásában több variáció is van. A15. századból több oklevél is fennmaradt, melyek a Rátky családdal, illetve egy-egy tagjával foglalkoznak. így 1416-ból, 1433-ból, 1469-ből és 1495-ből, majd a 16. század közepén újabb Rátkyak neve tűnik (el. Az 1551. évben Rátky Pál és Bácsmegyei János kapitányok megvervén a törököt, Győrött hányatták a kótyavetyét. ...a vitézek egyfőrabot és a törökök egy sereg zászlóját küldték a királynak. Ötszáz huszárral 1500 török lovast vertek szét a krónika szerint. 1574-ben a török császár börtönéből (ex carcere impera­toris Turcarum) írt levelében adta tudtul Rácz István kanizsai vajda, hogy Rátky Boldizsárt, kanizsai vitézt, ki a császár tömlöcében ült, Szigetre vitték, de ezekből az iratokból és elszórt adatokból leszármazási táblát felállítani nem lehet. Az 1543 és 1553 között végrehajtott dicalis összeírások szerint Zala vármegyében Rátky Ferenc 2, Rátky Gáspár 5 és Rátky Miklós 2 Vi por­tát birtokolt 9 A Rátkyak a 16. század végén házasodás révén újabb birtokkal gyara­podtak a Sopron vármegyei Salamonfán, s ettől kezdve a leszármazók két predikátumot használtak. A ma Zsirához tartozó Salamonfa a 16. század végéig a Gróf család birtokában volt. Az utolsó birtokos, Gróf Bernát elhunyta után két leánya közül Katalinnak Rudnay Miklóssal kötött házasságából született Zsu­zsanna nevű leánya Bakolcsa Istvántól megözvegyülvén, másodjára Rát­ky Menyhérthez ment nőül, aki felesége révén befészkelte magát Sala­monfán, felvette a salamonfai előnevet, és utódai mintegy kétszáz évig gyakorolták ott a földesúri jogokat. A Wurzbac- féle Biographisches Lexikon "Meinhard"-dal (Menyhért) kezdi a Rátky család ismertetését, aki wurde 1592 Kapitän von Kl. Komorn und vertrieb die Türken 1600 von dieser Festung, és más személyként ismerteti "Melchior"-t, aki während der Bocskaischen Kämpfe Ober=Kapitän des Dist­riches von Egerszeg, um 1604 Kapitän des Körmender Distriches, war um 1620 Vice-General an der Kanischaer Grenzen. Melchiorral (Menyhért) kapcsolat­ban azt írja, hogy két unokatestvére vesztette életét Zrínyivel Szigetvárott 1566-ban (Zwei seiner Vetter kamen 1566 mit Zrin in Szigeth um). Ezek az adatok azonban többnyire tévesek, amint az a következőkben kitűnik. A16. század utolsó évtizedétől egyre több és megbízható, kortárs forrás maradt fenn Rátky Menyhértről és a Rátkyakról. A Rudnay Zsuzsannával kötött házassága előtt a szegényebb nemesek közé tartozó Menyhért a 15 183

Next

/
Oldalképek
Tartalom