Arrabona - Múzeumi közlemények 39/1-2. (Győr, 2001)

Muzeológia - Szalontay Judit: A Csornai Múzeum harminc éves

ARRABONA39.2001. MUZEOLOGIA SZALONTAY JUDIT: A Csornai Múzeum harminc éves A 19. század második felében országszerte alakultak a Múzeumi Egyesületek, s a nagyobb városokban megszervezték a még ma is működő múzeumokat. (Győr 1859, Sopron 1867, Mosonmagyaróvár 1882) Csorna kimaradt ebből a lendületből, s szinte egy évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy itt is megszülethessen az az intézmény, mely az egykori rábaközi mezőváros - Csorna - és a vidék történeti, néprajzi, művészeti emlékeit hivatott gyűjteni, óvni, megőrizni. Az első múzeumalapítási kísérlet 1948 tavaszához köthető . Csorna község elöljárósága 1948. március 8-án Rábaközi Tájmúzeum létrehozása iránti kérelemmel fordult Ortutay Gyula vallás- és közok­tatásügyi miniszterhez. "Csornai jegyzőségtől. 897/948. sz. Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úr! Csorna község alulírt elöljárósága tisztelettel jelentjük, hogy Csorna székhel­lyel 1947. október 17.-én Vidor József szabadművelődési előadó, felügyelő elnök­sége mellett megalakult a Rábaközi tájmúzeum A múzeum helyeként a közgyűlés az újonnan épült r.kat. plébániatemplom tornyában lévő 6x10 m-es toronyszobát jelölte meg. A múzeum mindaddig itt nyerne elhelyezést, amíg anyagi lehetőségek nem nyílnak alkalmasabb épület építésére. A Rábaközben sok-sok muzeális értéket lehetne összegyűjteni: népvise­let, gazdasági eszközök, Hanság pusztuló madárvilágából, bútor, céhládák stb... A meginduláshoz a község a postaköltségen kívül egyébbel hozzájárulni nem tud. Tisztelettel azon kérelmünket terjesztjük elő, hogy amennyiben lehetőség van rá az alábbi célokra 5000 Ft azaz: ötezer forintos segélyt kiutalni szíveskedjék. l.A torony szobának rábaközi ízlésnek megfelelő stílszerű átfestésére. 541

Next

/
Oldalképek
Tartalom