Székesfehérvári Szemle 4. évf. (1934)

Székesfehérvári Szem í е. QOLÖOZRTOK 5zékesfehéruár és Fejérmegye életéből 1934. I—II. Juhász Józef : Székesfehérvár eleste és Warkocs György hősi halála 1543-ban. Dormuth Árpád : i/S fl Uörösmarty csaláa múltja Fejérmegyében és Székesfehérvárott. Múzeumi Értesítő : mflROSl HRDOLQ: Ásatás a bicskei kőkori telepen. Ásatás Előszállás-Balcsihegyen. Kisebb közlemények : mflROSl fl. : fl kísapostagí bronzkori temető. — Dr. P0L6RR lUflíl : Római mérfölakő Kisapostagról. mflROSl fl. : fl sóstói középkori temető. — fl bicskei both- és ri­chárdpusztai éremleletek. — fl Bécsből visszakerült műkincsek és Székesfehérvár. Dr. KEPE5 lÁnOS : muzeumunk íllakart képe. Hivatalos tudósítások: fl muzeumegyesület választmányi ülése. — fl múzeum gyarapodása. — fl Székes­fehérvári Szemle új alakja. A FEJÉRMEGYEI ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRI MUZEUMEGYESÜLET KIADVÁNYA. Székesfehérvár 1934. ÄRA. 2 I».

Next

/
Oldalképek
Tartalom