Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 30. 2000 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (2001)

Tanulmányok – Abhandlungen - Farkas Gábor: Fejér vármegyei történeti archontológia II. p. 77–99.

Bajzáth György Horváth Gábor 1824: Zuber Sándor Gróf Károly György Ekkler Imre Ifj. Gróf Zichy Miklós Petheő János Gály Péter Rohonczy János Haader György elsöaljegyző tisztifőügyész alispán országbírói titkár császári és királyi tanácsos herceg Esterházy jussaiban igaz­gató 1825: Döbröntei Gábor Zuber Imre 1827: Gróf Eszterházy József Gróf Eszterházy János Gróf Keglevich Gábor Báró Wenkheim József Almásy József septemvirál (a hétszemélyes tábla bírája) Báró Orczy Lőrincz Gróf Nádasdy Ferenc consiliarius (tanácsos) Ifj. Gróf Zichy János Gróf Erdődy János Gróf Draskovich Ferenc Gróf Niczky János alispán Gróf Erdődy Sándor Chernél György Ebergényi Benedek Szél Imre Békásy Imre Szita Imre Kámándy Lajos Horváth János Berta Ignác Thaly Zsigmond alispán Ghyczy Rafael főjegyző Ghyczy Ignác Boday János Pataky Ferenc Horváthi János Gróf Festetich János Báró Podmaniczky Sándor Báró Orczy György Gróf Károly Lajos Kovács György alispán Fejérváry József Beniczky Ádám Belánszky László Kis László Gróf Viczay Ferenc kapitány császári és királyi kamarás Gróf Viczay Károly Bezerédy Ignác Веке Farkas Farkas Pál Szűcs Antal Kisfaludy Mihály Sári Károly Torkos János Gróf Fekete Ferenc Aczél József Vásárhelyi János Bánhidi Antal Hendrei Pál Bohus János Jaskó József Báró Orczy László Mocsáry Pál Halasy Károly Földváry Ferenc Ifj. Almássy József Ifj. Németh János kapitány Farkas Pál Gróf Festetich Leó Gróf Apponyi György Kapuváry János Szalay József Gróf Eszterházy Imre Festetich Antal Barcza Ádám Halász Sámuel Márkus Antal Kocsi Horváth Sámuel Kun József Oroszi Pál Brogyányi Gábor trencséni alispán Lippay Ferenc Miklósy András Héja Imre Bozay János Krupplanicz Simon Báró Luzsinszky Ferenc óbester Gróf Berényi János Egresy Lajos fiskális Hegedűs Pál főjegyző Mentler Albert fiskális Pfrim József concipista (kancelláriai iratok készítője) Mentler János Salamon Antal Vicenty Ferenc Nagy Pál Bottlik János Horhy Mihály Gróf Lamberg Rudolf Gróf Zichy György Rudnyánszky József császári és királyi kamarás 91

Next

/
Oldalképek
Tartalom