Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. A Szent István Király Múzeum Évkönyve. 27. 1993-1997 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (1998)

Évi jelentés 1993–1997 – Jahresbericht 1993–1997 - Népszerűsítő cikkek. – Populrwissenschaftliche Artikel. p. 364–368.

A pákozdi csata emlékmúzeuma. FH, LI, 1995. március 14. Pillanatkép Dunaújváros múltjából. Avarok az Alsófoki patak mentén. Fejér Megyei Kalendárium 1966. Szé­kesfehérvár 1995, 137-141. Régészet-néprajz-történelem. A sztyeppenépek hiede­lemvilágának egy avarkori emlékéről. Fejér Megyei Kalendárium 1966. Székesfehérvár 1995, 123-125. A seregélyest kastély. FH, LI, 1995. március 11. Szabadbattyán középkori tornya. FH, LI, 1995. február 25. A Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely. In. Fejér Megyei Kalendárium 1966. Székesfehérvár 1995,119-122. GERGELY ANNA Adalékok a legújabbkori szoborkultuszoktörténetéhez. Egy székesfehérvári I. világháborús emlékmű reha­bilitációja. Pavilon, 1995/1,60-65. HATHÁZI GÁBOR Halas születése. ( Kiskunhalas középkori múltjából). Halasi Tükör 1995, november 28. Hová lettek az avarok? (Beszélgetés Györffy Györggyel) História 1995,3. sz. A hunok és Európa. (Beszélgetés Bóna Istvánnal). Histó­ria 1995, 8. sz. A későközépkori Székesfehérvár. Fehérvári Almanach, 1996. A színes lovak népe. Fejér Megyei Kalendárium, 1996. A "vad hunok". ( Beszélgetés Bóna Istvánnal). História 1995, 7. sz. Vár állott, most kőhalom. Fejér Megyei Kalendárium. 1996. B. HORVÁTH JOLÁN Öt éve történt. Küllő (Dunaújváros), 1995. március. KOVÁCS PÉTER König Frigyes negyvenedik születésnapjára. IKMK D. sor. 236. sz. Medaillonok, dobozkák, míves tarsolyok. Seregély esi kincs kiállítása a Szent István Király Múzeum Fő ut­cai épületében. FH, LI, 1995. április 25. Székesfehérvár és Szent István király. Árgus, VI/4-5, 1995,24-31. KOVALOVSZKY MÁRTA Jovánovics. Kiállítási katalógus. Bevezető. SzIKMK, D/233, 1995. A néma harang. Miénk itt a tér. Lugossy Mária emlékmű­ve a II. világháború fehérvári áldozatainak. FH, LI, 1995, november 25. Pereli Zsuzsa. Az élet álom. Kiállítási katalógus. Beveze­tő. SzIKMK, D/230, 1995. LUKÁCS LÁSZLÓ A céhes ipar emlékei Fejér megyében. FH, LI, 1995. má­jus 27. Céhkorsó Városhídvégről. FH, LI/146, 1995, 8. Domokos Pál Péter, Magyarország királya. FH, LI, 1995. március 25. Dr. Révész Ferenc 1930-1995. FH, LI, 1995. március 24. Előkamrás házak a Dunántúlon. FH, LI, 1995. február 25. Érdemes megnézni. Tájház Szentgálon. FH, LI, 1995. január 14. Fakul a város történelmi szerepe. Székesfehérvár. Magyar Nemzet, 1995. április 22. A falukapu a Dunántúlon. FH, LI, 1995, október 21. Fehérvár könyvtárról álmodik - Zágráb könyvtárat épít. FH, LI/251, 1995,8. A forgatásos himek és a sávolyos minták mesterei. FH, LI/188, 1995,8. Földkostolók és tyúkoltók. FH, LI, 1995. április 1. Hol szalad a nyest? FH, LI, 1995, október 28. Kálmán Gyula ajándéka a megyei múzeumnak. FH, LI/176, 1995, 10. A karácsonyfa története. Magyar Nemzet, LVIII/301, 1995. Kelj etek fel aratók! ÉéT, L/27, 1995, 841-843. Méltatlanul elfelejtett magyar tudós. Dr. Gróf Zichy Ist­ván és Aba. FH, LI/152, 1995,9. A palotavárosi Skanzen Székesfehérváron. FH, LI, 1995. július 8. A partnervárosok irányjelzője. FH, LI, 1995, december 2. Sárfőtől Mezőföldig. FH, LI, 1995, február 18. Sárréti tájház Fülén. FH, LI, 1995. július 15. Sokféle bírák. FH, LI, 1995. április 29. Sokféle bíró - hajdannában. A falu, 1995/1, 79-84. A sukorói néprajzi ház. FH, LI, 1995.augusztus 5. Székesfehérvár híres vásárai. FH, LI, 1995, május 13. Székesfehérvár szereptévesztése. FH, LI/68, 1995, 9. Szellemi találkozásaim Csanádi Imrével. Honismeret, 1995/2,39-42. Szeneskályha, szuszé k, tűzi kutya. FH, LI, 1995. májusó. Szent István király a néphagyományban. Árgus, VI/4-5, 1995, 19-23. A velencei Halászház. FH, LI, 1995. július 22. MATUSNÉ LENDVAI MÁRTA "Sztálinváros" a látogatók szemével. A Hirlap, 1995. február 21. SASVÁRI EDIT A gobelin-életforma. Pereli Zsuzsa kiállításáról. FH, LI, 1995. július 6. Hülozoista festészet. Károlyi Zsigmond festőművész kiállí­tási katalógusa. Előszó. SzIKMK, D/239, 1995. "Meg vagyok győződve róla, hogy Jovánovics György szobrászata nemzetközi rangú teljesítmény". Interjú Kovalovszky Mártával a Velencei Biennale kor­mánybiztosával. Árgus 1995. III-IV. sz. 367

Next

/
Oldalképek
Tartalom