Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve. 19. 1979 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (1981)

Évi jelentés 1979 – Jahresbericht 1979 - Fitz Jenő: Jelentés a Fejér megyei múzeumok helyzetéről, 1979. – Jahresbericht über die Lage der Museen im Komitat Fejér. 1979 p. 293–295.

A Musée Royal de Mariemont és az István Király Múzeum közös népvándorláskori kiállításához Mariemont-ban április 9—11 között L'art des invasions en Hongrie et en Wallonie (Belgique) címmel háromnapos kollokvium csatlakozott, ame­lyen Fülöp Gyula L'époque tardive des Avars címmel tartott előadást. Fitz Jenő a Tunisban H.-G. Pflaum veze­tésével tartott Seminarium epigraphicumon Un curator pontium viae Fulviae címmel adott elő. Pesovár Ferenc a tar­centoi Folklór Fesztiválon működött közre. A XII. Nemzetközi Limeskongresszuson intézményünket hat kutató képviselte. Fitz Jenő szekcióülésen elnökölt, Visy Zsolt Late Roman Building at Intercisa and the Notitia Dignitatum címmel, Lőrincz Barnabás Die Baugeschichte des Auxiliar­kastells von Intercisa. Szabó Klára Vaiselles de bronze sur la frontière pannonienne címmel tartott előadást. A Bologná­ban rendezett XXIII. Nemzetközi Művészettörténeti Kongresz­szuson M. Kovalovszky Márta vett részt, előadásának címe Képzeletbeli emlékmű volt. Laugaricio 1800 éve című Nyit­rán tartott kollokviumon Fitz Jenő működött közre. Gyűjteményeink az év során 35 365 tárggyal gyarapodtak. Az új tárgyak legnagyobb része a gorsiumi ásatásokból valók. Új szerzeményeink között különösen értékes egy fehér márvány szakállas istenfej Gorsiumból, a capitoliumi templom inventá­riumából, képzőművészeti gyűjteményünk négy Vajda Lajos képpel és Ország Lili hagyatékával, 151 kompozícióval és 86 munkatanulmánnyal gazdagodott. Iparművészeti gyűjtemé­nyünkbe egy XVI. századi, Riminiből származó olasz renaissance asztal került, készíttetője Sigismund Malatesta herceg volt. Könyvtárunk 879 kötettel és 336 folyóirat évfolyammal gyara­podott. Tovább fejlődtek kiadványcsere-kapcsolataink, az év végén 76 belföldi és 308 külföldi intézménnyel álltunk csere­viszonyban. Kiadványainkból 2175 példányt küldtünk szét cserében. In unserem Gebäude Március 15-e utca 6. an der Stelle der ehemalige Klosterküche und des anschließenden Gebäudetrak­tes, wurde die Ausgestaltung der endgültigen Restaurator-Werk­statt in Angriff genommen. Zwischen der Werkstatt und dem Vortragssaal wird eine stattliche stuckverzierte Räumlichkeit als Klubzimmer renoviert. Die frühere Restaurator-Werkstatt in unserem Zentralgebäude wurde im Anschluß an das prähisto­rische Depot für Forschungs- und Inventurzwecke umgestaltet. In Csákvár wurde im ehemaligen Gebäude der Dorffeuerwehr ein neuer Flügel des Vértes Museums errichtet, in Agárd — mit Unterstützung des Komitees zur Betreung des Velence Sees — die Renovierung des Gedenkhauses Géza Gárdonyi beendet und dieses neueröffnet. Das neue Museum, welches 1978 in Pákozd zur Erinnerung an die Schlacht bei Pákozd (1848) eröffnet wurde, mußte wegen Konstruktions- und Baufehler im Oktober abge­rissen werden. Unser Jahresetat wurde um 653 000 Forint gehoben, doch wurden auf zentrale Verfügungen die für Lohn (Ft 8000,—) und Realausgaben (Ft 200 000,—) genehmigten Beträge entzo­gen. Über den Kostenvoranschlag verausgabten wir 1 021 000,— Forint für die Renovierung des Gebäudes Március 15-e utca 6 und des Vértes Museums in Csákvár. Der Stadtrat von Székesfehérvár stellte uns für die Ausgra­bungen im Bezirk Palotaváros Ft 500 000,— und für Forschun­gen am Géza fejedelem tér Ft 50 000,— zur Verfügung. Der Stadtrat von Dunaújváros steuerte zur Erschließung der awaren­zeitlichen Siedlung und des Gräberfeldes bei Alsófoki-patak Ft 200 000,— bei. Das Institut für Kulturelle Auslandsbeziehun­gen stellte uns für die Unkosten der kunstgewerblichen Ausstel­lung von Wales, der ungarisch —belgischen Ausstellung der Völ­kerwanderungszeit sowie der bildkünstlerischen Ausstellung Firenze—Milano einen Gesamtbetrag in der Höhe von Ft Az István Király Múzeumban rendezett kiállításokat válto­zatlanul széleskörű érdeklődés kísérte. A népvándorlás kora Bel­giumban és Magyarországon kiállítás a Musée Royal de Mari­mont-nal közös rendezésben készült, előbb Mariemont-ban, majd Székesfehérvárt mutattuk be. Új kezdeményezésként jött létre. A magyar fényképezés kezdetei kiállítás, amely a Csók István Képtár termeiben volt látható. Ugyanitt került sor Mai magyar művészet Firenzében címmel annak a válogatott anyagnak bemu­tatására, amely a Csók István Képtár gyűjteményét a firenzei és a milanói kiállításunkon képviselte. Az élő képzőművészeket be­mutató sorozatunkban Kiss Nagy András szobrászművész, Szil­viczky Margit textiltervező és Deim Pál festőművészek alkotásai voltak kiállítótermeinkben láthatók. Az Országos Múzeumi és Műemlék Hónap során nyílt meg legújabbkor történeti kiállítás­sorozatunk második része A puszták népe címmel, amely a Mező­föld népének életét és sorsának alakulását tárta a nézők elé. Múzeumainkon kívül rendezett kiállításaink közül a szentesi Koszta József Múzeum felkérésére rendezett Gorsium, egy római város életéből kiállításunk emelhető ki. Külföldön a belga— magyar népvándorláskori kiállításon kívül Kortárs magyar mű­vészet címmel a Csók István Képtár modern magyar gyűjtemé­nyéből adtunk válogatást. A kiállítást előbb Firenzében az Ospedale degli Innocentiben mutattuk be, majd Milanóban a Palazzo Reáléban. Kiállításainkat 307 ezer látogató kereste fel, ezen kivül 43000 néző tekintette meg külföldi bemutatóinkat. Gorsiumban a nyári játékok rendezését a székesfehérvári Vörösmarty Színház vette át. A változtatás nem bizonyult sze­rencsésnek: a színháztól idegen maradt a hely atmoszférája, de minőségében sem tudta megközelíteni a korábbi évek múzeumi produkcióit. Fitz Jenő 450 000,— zur Verfügung. Die Kosten des Lagers für Heimat­kunde — Ft 39 000, wurden vom Rat des Komitats Fejér, vom Städtischen KISz-Komitee und vom Museumsverein be­stritten. Im Laufe des Jahres wirtschafteten wir insgesamt mit Ft 11 311 698,—. Ende des Jahres beschäftigte unser Haus 150 Personen, davon 72 hauptberuflich, 61 teilberuflich und 17 auf Vetragsbasis. Von den wissenschaftlichen Mitarbeitern hat Judit Antoni unser Museum verlassen, an ihre Stelle kam der Prähistoriker Béla Jungbert. Auf die zusätzliche Planstelle für einen Historiker der Neuzeit wurde in unserer Abteilung für Ortsgeschichte Anna Gergely ernannt. Auch auf leitenden Posten erfolgten manche Änderungen. Der wissenschaftliche Sekretär Péter Kovács wurde zum zweiten Stellvertreter des Komitatsdirektors befördert, an seine Stelle kam Zsófia Demeter, deren Auftrag zur Leitung des Intercisa Museums zu Jahresbeginn ablief. Zum neuen Direktor des intercisa Museums wurde die Historikerin für Neuzeit, Frau L. Matuss, ernannt. Unter den langfristigen Forschungsprogrammen wurde die Freilegung des neolithischen Gräberfeldes bei Csabdi fortgesetzt (Judit Antoni). In Gorsium konzentrierten sich die Arbei­ten auf den Umkreis des Forums, wo die Ausgrabungen am nördlichen Teil abgeschlossen werden konnten. Zum Preis einer Strecke der Hauptstraße aus dem 4. Jh. wurden die zum Forum gehörende drei Bauten — basilica, curia, Drei-Zellen-Tempel — erschlossen. Unter dem letzteren fanden wir den Nordeingang des Militärlagers sowie die Holzbrücke, die die fossa überquerte. Am Boden der fossa, auf dem Areal des Tempels und in der Zerstörungsschicht der Forum-Bauten kamen Stempelziegel der legio X Gemina zum Vorschein. Dadurch konnten die Auflösung des Lagers sowie die Bauarbeiten des Tempels und des Forums auf den Anfang des 2. Jh., auf die Jahre 105/106 datiert wer­BERICHT ÜBER DIE LAGE DER MUSEEN IN KOMITAT FEJER 1979 1979 294

Next

/
Oldalképek
Tartalom