Zombori István (szerk.): Újjászületett mesterművek : Válogatás Szabó Tamás restaurátorművész 30 éves munkásságából : Katalógus : 1980 - 2010 (Szeged, 2011)

A mesterművek - 14. Ramatori (?): Gróf Batthyány János, 1791

14. Ramatori(l): Qróf Batthyány János, 1791 Torontál vármegye főispánja, 1783-1785, 1790-1792 Lenvászon, olaj, 100 x 80 cm Makó, József Attila Múzeum, lelt. sz.: 78. 14. 1 A restaurálás ideje: 1995-1996 A kép leírása: A baro kkk ori Ausztria- M agyarorszag szokásainak megfelelően a magas közbivatali tisztséget betöltő személyt lefestették. A portré a császárbu Battbyány-család egyik leggazdagabb főúri tagját mutatja. Viselete a korabeli bé­csi császári udvar divatját tükrözi, kifejezve ezzel nemcsak a kor divatját, banem a politikai lojalitást is. A festmény az 1945 után megszüntetett vármegye makói székházából — a főispáni szalon- és dolgozószobák faláról —, több más portréval együtt került a múzeum törzsanyagába. A Batthyányak az egyik legősibb magyar nemesi család: Örs vezér nemzetsége. A család a címerét 1481-ben Mátyás királytól kapta. Az éleskői, grófi ág alapítója Batthyány Ádám (1697—1782), előbb alkancellár, majd tárnokmester, kamarás és titkos tanácsos, em ellett j eles jogász és híres gazdálkodó is volt. Feleségétől, gróf Esterházy Jozefától született harmadik gyerm ekként 1748. november 16-án gróf Batthyány János. A család 1781. augusztus l-jén vásárolta meg a kincstártól To­rontál vármegyében az óbébi uradalmat, a hozzá tartozó Óhéh, Valkány és Oroszlámos község ekkel. B attkyány János iskolái elvégzése után kamarai tanácsos lett, majd 1783. június 3-án beiktatták az alig négy éve, 1779-ben újjáalakított Torontál vármegye főispáni székébe. Első hivatali ideje 1785. június 14-ig tartott. Ekkor a vármegyét II. József az ún. „Temesi ke­rületbe" osztotta be, és élére királyi biztost állított. A „kalapos király" halálos ágyán e rendeletét is visszavonta, így Batthyány János 1790. március 2-án főispáni tisztségét ismét átvette, és viselte 1792-ig. 1786. május 16-án kötött házasságot gróf Herberstein Mária Antóniával (1766—1838). 1797-ben szü­letett egyetlen lányuk, Janka, később gróf Esterházy Alajos ka­marás felesége. Batthyány János 1831. június 1 1-én 84 éves korában, Pozsonyban halt meg. mmm^m A .••••: <"-.. -.7 ' // V- . ' 'A,;, ' - . • . ' * » . ­w yi — • a* 38

Next

/
Oldalképek
Tartalom