N. Szabó Magdolna - Zombori István szerk.: Vallásos ponyvanyomtatványok Bálint Sándor hagyatékában (Szeged, 2010)

Katalógus / Katalog - Szűz Mária

193 594 90/B. 435-84/]/009 SZŰZ MÁRIA ÜZEN A NEMZETEKNEK CSODÁLATOS FATIMAI JELENÉS 359-1943. Egyházhatósági engedéllyel. Kiadják a szociális testvérek NAGYVÁRAD PRAY UTCA 5. SZENT-LÁSZLÓ NYOMDA R. T. NAGYVÁRAD. 203 x 140 (8) 595 89/B. 434-84/A/024 LEGSZEBB MÁRIA ÉNEKEK EGYHÁZMEGYEI JÓVÁHAGYÁSSAL Feuer - nyomda Félegyháza. Beköszöntő ének. Májusi hangok szűz Máriához. Estéli ének. 210 x 138 (4) 596 89/B. 434-84/A/025 Legújabb pünkösdi ének a Szüzanyához Kiadja: özv. Galló Jánosné Az egyház jóváhagyásával. Beköszöntő ének. Dallama: Szeplőtelen Szent Szűz Nyomatott az Unió Grafikai Intézet R. T. -nál Kiskunfélegyházán. Elbúcsúzó a Szűz Anyától. A názáreti Jézuska kis rózsakeresztjének éneke. Kisded Jézus imádsága Dallam: Jézus Krisztus drága piros vére. Ah hol vagy Magyarok, vagy zöldelő virágszál te vagy oh Mária. 206 x 145 (4) 597 89/B. 434-84/A/026 ÖT LEGÚJABB ÉNEK a csodákkal tündöklő szép szűz Máriának megjelenéséről. Összeírta és kiad­ja: Nagy István Sümegen. Első ének. a cs. jelenés szép éneke. Dallama: Magyar hazánk légy áldva Má­sodik ének Szűz Mária születése és nevenapjára. Harmadik ének beköszöntő ének a kegyhelyre. Negyedik ének Ötödik ének Dallam: Tulajdon hazánk reménye. Oh egeknek lilioma. 197 x 125 (6) 598 89/B. 434-84/A/029 Szűz Mária hajnalcsillaga vagyis énekkoszoru a mennyország királynéja magasztalására. Budapesten. Nyomatott Bagó Márton és fiánál. 129.1. Beköszöntő a Szentkuthoz. II. Búcsúzó ének. III. Sarlósra. IV. A kármelhegyi Skapulárés boldog asszonyról. V. Szent Annáról. VI. Szűz Máriát ma­gasztaló ének. VII. Szűz Mária virágoskertje. VIII. Nagyboldogasszonyról. IX. A búcsúról hazaérke­zéskor a templomban X. Esteli ének. Dallama: Fújdogál a szellő Oh gyönyörűséges Gábriel arkangyal Szende álomért megyünk Örömnapra virradtunk (Esztergomvidéki dallam szerint) Szeplőtelen szent szűz (Selmeczvidéki dallam szerint) A szentolvasó társulat Üdvözítőnk szent Atyjának. 180 x 113 (8)

Next

/
Oldalképek
Tartalom