N. Szabó Magdolna - Zombori István szerk.: Vallásos ponyvanyomtatványok Bálint Sándor hagyatékában (Szeged, 2010)

Katalógus / Katalog - Szűz Mária

149 Mennyei Istenes énekek. A sok csodákkal tündöklő mária-rad-nai szűz Máriához és a hiteden ember megtéréséről s annak süket néma gyermekei meggyógyulásáról szűz Mária szeretetéről Dicsértessék Jézus és a szűz Mária Zengje velünk minden néma nyelve húrja. Egyházi jóváhagyással közli Isten ke­gyelméből a Szent kegyhelyek látogatója, Lurdi lelki zarándoklat bucsuvezetője Római nemzetközi bizotmányi tag. KENDERESSY DANYI PÉTER PÁL (SOMOGYMEGYE) Szőllős-Györök. Ára 4 krajczár. Galamb Zoltán Lengyeltóti Első ének a Radnai szűz Máriáról. Második ének A szeretet édes szűz Anyához a szűz Máriához. Hasznos imádság szemverés ellen. Dallama: üdvözlégy szűz Máris rózsapiros hajnal Az én szivem vágya remény szűz anya stb. vagy az Isten áldja meg a házi gaz­dát, hogy minket stb. 170 x 105 (8) koll. 2. Mennyei Istenes énekek. Mária bűnösök menedéke Könyörögj érettünk. Kiadja Kiss József zarándok Komárváros. Mint az Isteni szeretet szívébe öntötte úgy akarja másban is fölgerjeszteni ezen szent szavakat: Dicsértessék az ur Jézus Krisztus. Ára 4 krajczár. Egyházi jóváhagyás. GERO ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJA KAPOSVÁR Első ének. Üdvözlégy szűz Mária. Második ének. Legújabb Istenes ének a szent Olvasó királynéjához. Harmadik ének. A szűz Máriához a szent olvasó után. Negyedik ének. Szűz Mária szent olvasójáról. Dallama: Jertek víg örömmel a szűz Máriá­hoz. 170 x 105 (8) koll. 3. 358 89/B. 434-84/B/064 SZENT KUTI ÉNEKEK. Egy darab ára 4 kr. Nyom. Feuer Illés könyvnyomdájában Kun Fél­egyháza Elő ének a szűz Máriához. Második ének Más olvasó ének. Harmadik ének. Dall: Ez nagy szentség valóban. Atya Istennek leánya Mária segíts. 184 x 122 (8) 359 89/B. 434-84/B/065 LEGÚJABB PÜNKÖSDI ÉNEKEK A félegyházi szent-kutnál Ferenczszállási pusztában 1890. évi május 25-én. Összeállította és kiadta: KOPCSÓ ISTVÁN Bácsföldvári lakos. Nyomatott Székely Si­mon könyvnyomdájában Szabadkán. 175 x 127 (8) 360 89/B. 434-84/B/066 Szentkuti emlék Magyarország Királynéja! Boldogságos szűz Mária! Bűnösök oltalma! Könyörögj érettünk Az egyházmegyei hatóság engedélyével. Kalauz a ferenczszállási szentkuthoz való ájtatos za­rándoklathoz. Szeged, 1893. Engel Adolf könyv és kőnyomdájából. 190 x 123 (48)

Next

/
Oldalképek
Tartalom