Dugonics András: A tudákosságnak másadik könyve mellyben foglaltatik a föld-mérés (geometria) / mellyet köz-haszonra irt Dugonics András. - Pesten : Nyomatottatott I. Landerer Mihály betöivel, 1784. Koll.2. (L.sz.87.16726)

IV. A' Szó- tévő , a' Történet, Es IdÖ - rend - író, Költő , és ( egy fzóval mondván ) Mindenre Tanító V. Meg'- erefzté Magyar Tollát. DUGONICS' Munkája Elegendő Példa ebben , 'S - mélly Tudákofsága. VI. Itt azt fefzegeti, fejti , A' - mit a' - ki meg - fog , Minden Bölcselkedő Könyvhez^ Kéfz értelemmel fog. VII. A' Szám' titkát fel - talállya , Csudákat indíthat, A' - ki jól fel - kapja mind azt, A' - mit e' Könyv víttat. VIII. Mértékbe fzoríthat mindent, A' - mit Szem el - érhet, A'- mit Eigen Földön Szögre, 'S - Körre kénfzeríthtt. IX. Uj Fáradság, Nyelv - ujjítás Kellett, és nagy Elme; Mind ki-tellett DUGONICS-túl, 'S - elé - állott erre. Magyar F1BONACK* THÁLES, Es Magyar EVKLIDES Élly! Örúlly ! im' Nagy Neved már Mélly , Hofzfzu , és Széles. ••gsessg)"

Next

/
Oldalképek
Tartalom