Dugonics András: A tudákosságnak másadik könyve mellyben foglaltatik a föld-mérés (geometria) / mellyet köz-haszonra irt Dugonics András. - Pesten : Nyomatottatott I. Landerer Mihály betöivel, 1784. Koll.2. (L.sz.87.16726)

A' MÁSADIK KÖNYVE MELLYBEN FOGLALTATIK A* F ÓLD-MÉRÉS (GEOMETRIA) mellyet köz-haszonra irt DUGONICS ANDRÁS, Kegyes Oskola-beli Szerzetes Pap. A' Józan , 's-egy­fzer - 's - mind a' Terméfzeti Tudományoknak Okta­tója. A' Budai Tanulmányoknak Királyi Mindensé­giben ugyan azon Tudákoíságnak Királyi Tanító­ja, 's-a' Tanúlttaknak egygyik tagja. Nyomtattatott Peften I. Landerer Mihály betóivel|i7ö4-dik Efztendóben. TUDÁKOSSÁGNAK

Next

/
Oldalképek
Tartalom