Dugonics András: A tudákosságnak első könyve, mellyben foglaltatik betö-vetés (algebra) / mellyet köz-haszonra irt Dugonics András. - Pesten : Nyomattatott I. Landerer Mihály betöivel, 1784. Koll.1.(L.sz.87.19726)

A TUDÁKOSSÁGNAK ELSŐ KÖNYVE, MELLYBEN FOGLALTATIK A' BETÓ-VETÉS. (ALGEBRA) MELLYET KÖZ-HASZONRA IRT DUGONICS ANDRÁS, Kegyes Oskola-beli Szerzetes Pap, A' Józan , 's-egy­fzer-'s-mind a' Terméfzeti Tudományoknak Okta­tója A' Budai Tanulmányoknak Királyi Mindensé­gében ugyan azon Tudákofságnak Királyi Tanító­ja, 's-a' Tanúlttaknak egygyik tagja. Nyomtattatott Peilen I. Landerer Mihály betűivel, 1784-dik Efztendöben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom