Szent-Mihályi Mihály: Egyházi énekeskönyv, melly magában foglallya az Istennek dicséretéhez, és Szentek tiszteletéhez … Eszterházy Károlynak …kegyelmébül … / … egybe szedte …Szent-Mihályi Mihály - Eger : Nyomatatott a Püspöki betükkel, 1798 (L.sz.Cs.Gy.1227)

n ; 'egyházi ' ÉNEKES KÖNYV, M E LLY MAGÁBAN FOG1A1LYA Áz Iílennek ditséretéhez 5 és Szenteknek .ti&teletéhez alkalmaztatott, 's a' Római Közönséges Anyafzentegyháznak Rend-tartáfa-fzerínt egéíz efztendő-által közönséges, és különös ajta­tofságok-alatt Ünnep, és köz napokon a' Keresztényektől gyakorol» tatni fzokott l)eák, és Magyar Zsóltárokat, 's Énekeket, EZEKET NAGY MÉLTÓSÁGÚ, ÉS FÖ TISZTELENDŐ vGAJLÁNTAI, 'S FR AKNÓI pRÓF ESZTER HAZY K AROLYN AK| * ­Iílea', és Szentséges Apoítoli Sz^k 9 Kegyelméből Egri Füfpöknék, Pápa, Ugod, és Devecfef Várak* örökös Urának^ törvényellen öfzve - fzövetkeztetett Tekéntetes, Nemes, Heves , és Külsó Szolnok Vármegyék' örökös Fő-ífpánnyának, Felséges Tsá­> fzári,. és Apoltoli Királyi Fejedelmünk' belső , titkos Tanátfofsának , Kegyelmes Engedelmével az Híveknek Lelki Javokra régi, és űjjabb Könyvekből , különös Iráfokbiíl, maga kéfzitett munkáibúl-is egy­be fzedte, gondos vigyázattal irásba tette, 's öt Réfzre fej-,ofztotta SZEKT'MIBALYI MIHÁLY Egri Kanonok, Patai Alsó Keröletnek Vice-EfpereíTe, és Be­, . taonád Helységének PlébánuíTa » rTi/4-t rt / </ Ït9%f/ ^ '** EGERBEN NYOMTATTATOTT A'.PÜSPÖKI BETŰKKEL 1798. ESZT.

Next

/
Oldalképek
Tartalom