Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1993/1994 (Szeged, 1997)

TÖRTÉNETTUDOMÁNY - Zombori István. A Pálfy-Budinszky hagyaték

ZOMBORI ISTVÁN A Pálfy-Budinszky hagyaték Pálfy-Budinszky Endre (1902-1968) személye a szegedi várostörténet olyan közismert és a legnagyobbaknak kijáró elismeréssel illetett egyéniségei közé illeszkedik be, amely sort Vedres István, Bainville József neve fémje­lez. Ok voltak Szeged város azon főmérnökei, akik nem egyszerűen csak kiváló szakemberként tették dolgukat a város javára, hanem sokoldalú, a közvetlen műszaki feladatokat messze túllépő tevékenységükkel a város építészetébe, fejlesztésébe elévülhetetlenül bevésték nevüket. Pálfy­Budinszky Endre építészeti, műszaki, városrendezési tevékenysége Szeged és ezen túlmenően az egész alföldi régió területét illetően jól illusztrálható, és gazdag szakirodalmi alkotásai révén jól dokumentálható. A közelmúltban a múzeumba került a Pálfy-Budinszky család jóvoltából három levéltári dobozra való iratanyag, amely a néhai főmérnök kéziratait, följegyzéseit, anyaggyűjtését, illetve bizonyos személyes dokumentumait tartalmazza. A család közléséből ismertté vált, hogy ez nem jelenti a teljes anyagot, mert ezen kívül igen kiterjedt anyag található meg a család tulajdo­nában, amelyet azonban személyes, illetve a család jelenlegi tagjaira vonat­kozó aktuális vonatkozásai miatt nem kívánnak - egyelőre - a múzeum ré­szére átadni. Hozzá kell tenni, hogy ezen túlmenően a család tulajdonában van egy gazdag bútoregyüttes, amely a 18. század vége óta pontosan nyomon követhető család életét jellemzi, továbbá szintén a 19. század második felétől kezdődően a család egyes tagjaira vonatkozó fotóanyag, amely a város köz­életére szintén jelentős forrásanyaggal bír. Mind a fotó, mind a bútoranyag a rokoni kapcsolatok révén kiterjedt - elsősorban délvidéki és erdélyi szálak­kal rendelkezik, közvetlen kapcsolattal, pl. az Aradon kivégzett 13 honvéd­tábornok közül Damjanich családjával is. A három doboz iratanyag áttekintése, annak ellenére, hogy tehát nem le­zárt, végleges dokumentum anyagról van szó, némi csalódást okoz. Ugyanis csak olyan kéziratokat tartalmaz, amelyek már a szerző életében megjelentek, vagy olyan meglehetősen kezdetleges állapotban lévő anyaggyűjtéseket, amelyek egy adott téma feldolgozásának a legkorábbi szakaszát jelentik. Tehát a meglepetés erejével ható új, ismeretlen Pálfy-Budinszky kéziratok nincsenek, és a családi információ szerint nem is valószínű, hogy ilyenek előkerülnének. Mindez arra utal, hogy a néhai főmérnök számos problémája és politikai nehézségei ellenére az 1940 utáni időszakban is megtalálta a módját, hogy terveit, elképzeléseit városrendezési, területrendezési koncep­cióját a szaksajtóban közzétegye.

Next

/
Oldalképek
Tartalom