Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1992 (Szeged, 1993)

TÖRTÉNETTUDOMÁNY - Dömötör János: A vásárhelyi Rotary album

DÖMÖTÖR JÁNOS A vásárhelyi Rotary album A vásárhelyi Rotary Klub történetének kutatására klasszikus múzeumi motiváció, egy tárgy, jelesül egy album adott indíttatást számomra. A vásárhelyi kórház akkori igazgatója, dr. Török István főorvos 1992. tavaszán telefonon közölte velem, hogy a proszektúra katainak rendezése során nagy méretű festett lapokat találtak. Kérte, tekintsem meg azokat ás, ha muzeális megőrzésüket indokoltnak tartom, átengedi mtézményünknek. A nagy méretű, 45x65 cm-es lapok nem voltak ugyan egybefüzve, de első átnézés után megáhapíthatóvá vált, hogy azokból 28 a két világháború között Vásárhelyen működött Rotary Klub tagjairól készült festmény. Ezek egy része portrészerűen, más része ráutaló megoldással, de minden esetben humorba mártottan örökítette meg a klubtagokat. Természetesen örömmel vettem át a lapokat a múzeum számára és készséggel tettünk eleget Török igazgató-főorvos úr kérásének, hogy a 6 orvos tagot ábrázoló lapról készítsünk színes fotót és azt dokumentációként adjuk át a Kórháznak, Ez után a lapok rendezése következett, majd azok eredeti formában albumba való beköttetését végeztettük el. Az első lapon régies írással a Halotti Beszéd kezdő sora olvasható: „Latjatoc feleym zumtuckel mic vogmuc." A következő lapon Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter, közgazdasági szakíró egész alakos portréja látható. O az album készítésének idejében a magyarországi Rotary Klubok elnöki tisztét töltötte be. Erre utal az alakja melletti szöveg is: „Hegedűs a Magyar Ro­tarynak apja, az optimistákat örömmel fogadja." Az országos tisztség viselőkből még Entz Béla patológus professzornak, mint alelnöknek szentelt a szerző egy további önálló lapot. Dr. Hegedűs Lóránt pótlólagosan került be az „anyakönyvbe". Amikor 1934. február 18-án élőadást tartott Vásárhelyen kifejezte, hogy szeretne abba bekerülni. Ekként kapott ő és dr. Entz Béla egy-egy önálló lapot az albumban. A további 28 lap a vásárhelyi Rotary Klub tagoké. 17 személyt rxMtré igénnyel jelenített meg a festő. Ilyenek elsősorban a klub tisztségviselői, illetőleg a komolyabb közéleti személyiségek. 10 klubtagot viszont csak jelzetten, de karilcaturiszlikusan festett meg az alkotó. Két esetben pedig csak a személyiségre utaló jelképekkel (síkmező, szénhalom) találkozunk. Az ábrázoltak mellett néhány soros vers utal a személyre, annak foglalkozására, vagy valamilyen jellemző tulajdonságára Ezek nagyméretű kezdőbetűje rnintegy iniciáléként kapcsolódik a figurákhoz. A versecskék szövege is festett, 9 lap esetében hosszabb, gépelt vers is be van ragasztva a kartonpapírra. Az első átnézés után Sostarics Lajos (Zágráb, 18% - Budapest 1968.) helyben is tevékenykedett karikaturista művének gondoltam az albumot. Abból indultam ki, hogy ez időben a Karikás című helyi élclap foglalkoztatta és 1937-ben az ismert vásárhelyi személyekről hasonló négysoros versekkel kiadott egy „Ahogy mi kinézünk" című kötetet. A levéltári kutatás azonban megdöntötte ezt az első hipotézist. A helyi Rotary Klub 1934. január 26-i Értesítőjében, mely lényegében az ülés jegyzőkönyvét tar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom