Kászonyi Richárd: A nagykászonyi Kászonyi család története. A Makói Múzeum Füzetei 111. (Makó, 2010)

A Kászonyi család napjainkban

messzemenő tiszteletével, gondozásával éli életét. Jövőképében az életvonal folytonossá­gát tartva szem előtt, saját és gyermeke lelki-szellemi fejlődésével, felemelkedésével törő­dik tudatosan, vallási alapokon. Varga Zsuzsanna Békéscsabán kötött házasságot Pusztai László (Medgyesegyháza, 1952. május 13. - Békéscsaba, 2000. augusztus 19.) mélyépítő üzemmérnökkel. Egy gyermekük született: Pusztai Ferenc Sándor (Orosháza, 1986. júli­us 22.), aki dísznövény kertésznek tanult, majd utána szerzett érettségit. Jelenleg munka mellett folyamatosan képzi magát és tanul. Varga Judit Ilona Varga Judit Ilona Budapesten született 1958. szeptember 12-én. Kertészmérnök, szá­mítástechnikus. Néhány évet termelőszövetkezetben dolgozott agronómusként. Megta­pasztalta, megélte a mindennapi kenyérért folytatott küzdelmet, a paraszti életet mai kö­rülményei között. Később a számítástechnikusként, mint rendszerszervező dolgozott. Munka közben is elsősorban az emberek iránti segítőkészség vezérli. Az anyai orvosi hi­vatástudat az 0 életében, mint természetgyógyász jelenik meg, vágy az emberek szenve­désének enyhítésére. A mindennapok küzdelmeiben mindig szem előtt tartja a családi er­kölcsi-morális alapokat. Jövőképében mindenképp a lelki-szellemi fejlődés fontosságát éli meg, mint életcélt. Emberként állni pont ott, ahol rendeltetik. Házasságot Budapesten kötött 1981. június 12-én Tuza Ervin (Eger, 1958. április 15.) kertészmérnökkel. Házas­ságukból született lányuk: Tuza Agnes (Budapest, 1990. február 17.), aki Budapesten végzett francia kétnyelvű gimnáziumot, jelenleg a budapesti Corvinus Egyetemen köz­gazdász hallgató. 3. Kászonyi Veronika Kászonyi Richárd és Hász Ilona harmadik gyermeke. Makón született 1930. szeptem­ber 13-án és meghalt Gödöllőn, 1986. november 9-én. Kászonyi Veronika 1951. június 9-én kötött házasságot Vattay (1930-ig Vetter) Antal (Miskolc, 1929. szeptember 19. ­Gödöllő, 1984. augusztus 16.) okleveles szakmérnökkel. Kászonyi Veronikának szülei és férje családja, származása és az életről vallott és vál­lalt nézetei miatt nehéz sorsa volt. Férje édesapja Horthy Miklós kormányzó Katonai Iro­dájának a vezetője volt, mint főhadsegéd. Házasságkötésüket követően szinte napokon be­lül kitelepítették férjét és annak édesanyját; hogy férjével lehessen, anyósa helyett ment a kitelepítésbe (a névazonosság tette ezt lehetővé, mindkettőt Vattay Antalnénak hívták). Fér­jét 1952-ben Recskre vitték, huszonhét hónapot töltött ott. Férje a második gyermek születé­sekor sem volt otthon, az 1956-os forradalomban vállalt szerepéért internálták. Kászonyi Veronika hosszú éveket dolgozott három műszakban gyári munkásnőként, majd az 1970-es évek elejétől kozmetikusként. Férjét még az 1970-es évek végén is megfigyelés alatt tartot­ták. Az így okozott stressz lehetett férje korai halálának oka, amit ő is csak két évvel élt túl. Ötvenöt éves korában hunyt el. Egész életét - gyermekkorán kívül - félelemben élte le. Kászonyi Veronika és Vattay Antal házasságából három fiúgyermek született: Antal, Richárd és Péter. 82

Next

/
Oldalképek
Tartalom