Halmágyi Pál: Az I. és II. világhháború hősei, áédozatai, és emlékművei Makón és környékén. A Makói Múzeum Füzetei 89. (Makó, 1998)

A II. világháborús emlékművek

(1952-től nagyéri ) emléktáblánál már említettük, Maroslelén is nagy segítséget jelen­tett, hogy a templom keleti falán ott volt az I. világháborús hősök márványtáblája. Ugyanabban a méretben, kivitelben és megfogalmazásban helyezték el a nyugati falon, pontosan ugyanarra a helyre az újabb táblát. 5. A következő emléktábla avatására nem kellett már újabb negyven évet várni. 1989. augusztus 19-én, a reformokat támogató földeáki párttitkár, Wéber Mátyás (1946-1998) Szűrös Mátyást, az országgyűlés elnökét kérte fel a II. világháborúban elesett földeáki hősök emléktáblájának felavatására. Az I. világháborús emlékmű előtt elhelyezett márványtábla 76 földeáki hősi halott nevét tartalmazza. Atáblát a helyi nyugdíjasok egyesülete készíttette, illetve ugyanekkor állította helyre az önkéntes tűzoltó egyesület a valamikori országzászlót. Amagas közjogi méltóság látogatása előtt két nappal a község plébánosa mindkét objektumot felszen­telte. E földeáki példákban tetten érhető a rendszerváltás előtti korszak utolsó éveinek tendenciája, az újonnan alakult civil szervezetek kezdeményező készsége és tevékeny szerep­vállalása. (Földeákon még a háború éveiben megkezdték a hősi halottak nevének felvésését az I. világháborús emlékmű talpazatának szabad homlokfalára. 42 hősi halott neve került fel ekkor a talpazatra.) 6. A rendszerváltás mozgalmas hónapjaiban nem készült újabb emlékmű Makó térségében. 1991-ben hirdették meg Csongrád megyében a II. világháborús szobrok és emlékművek megyei pályázatát. Apályázat egyik alkotását, Nóvák István tervét 1991. szeptember 8-án Csanádpalotán avatták fel. Ez az emlékmű az egyetlen, amellyel nemcsak a II. világháború hősi halottaira, de az 1956-os szabadságharc áldozataira is emlékeznek. A bronz táblák 151 hősi halott nevét őrzik. 7. Oföldeák kisközség nem a megyei pályázat alkotásaiból választott, hanem helyben terveztették és egy makói sírkövessel készíttették el emlékművüket. 1991. szeptember 23-án avatták fel a 25 hősi halottnak emléket állító szürke márvány sírem­léket az óföldeáki temetőben. 8. 1991. május 9-én avatták fel az ambrózfalvi I. világháborús szobor talpazatára illesztett bronz táblát, a II. világháborúban elesett 53 hősi halott nevével. Ugyanekkor új márványtáblát helyeztek el a talpazaton, mely utalt mind az I., mind a II. világhá­borús hősi halottakra, ill. az I. világháborús hősi halottak nevét is új bronz táblára vésették. 9. Magyarcsanádon is adott volt a hely és a minta az elesett hősök nevének megőrzésére. Sajnos a megvalósítás színvonala nem érte el a korábbi példát. 1992. október 31-én avatták fel a Hősök Háza előcsarnokában elhelyezett 31 hősi halott nevét őrző szürke márványtáblát. 10. A környék legkisebb települése, Kövegy, Sipos György tervét építtette meg a templom mellett. A választás igen szerencsés volt, hiszen a templom nyers tégla falához jól illeszkedik a megyei pályázatból kiválasztott emlékmű. A 35 hősi halott nevét tartalmazó fekete márvány táblákat 1993. október 23-án avatták fel. 11. Kiszombor is a megyei tervek közül választott, s Madarász József makói tervező alkotását építették fel, az I. világháborús emlékművel szemben, a főtér másik oldalán kialakított díszparkban. A 130 nevet tartalmazó emlékművet 1993. október 31-én avatták fel. 15

Next

/
Oldalképek
Tartalom