Tóth Ferenc: Makói temetők. A Makói Múzeum Füzetei 83. (Makó, 1996)

Római katolikus temető - Építmények - Jeles személyek

KOVALIK ANTAL (3) 1885—1960 Felvidéki gyolcsos családból származott, teológiát végzett, de testi hibája miatt nem szentelték föl. Latin—görög szakos tanárként 1919-től 1948-ig tanított a makói gimnáziumban. A városban köztiszteletnek örvendett. DR. KÖNYVES KOLONICS JÓZSEF (15) 1884—1955 A két világháború között Makó közjogi harcainak legfőbb irányítója, Kossuth-párti politikusként a helyi demokratikus összefogás szervezője, a nehéz idők hű strázsája, csöndes remetéje. A szegények ügyvédje, József Attila plebejus verseinek egyik ihletője. KÖVECS ANTAL (25) 1870—1940 Kiváló építész és építés vállalkozó. A Hollósy Kornélia Színháznak és sok makói polgárháznak kivitelezője. LONOVICS CSALÁD (24) Lonovics József csanádi püspök, kalocsai érsek oldalági hozzátartozói nyugosz­nak a Lonovics kriptában: Lonovics Albert Csanád vármegye árvaszéki elnöke, Lo­novics Károly és felesége Hollósy Mária. Lonovics József csanádi püspök 1846. jú­lius 20-án két elhunyt unokaöccséért csendes gyászmisét mondott a temető kápolná­jában. A Lonovics kriptában olvasható sírfelirat: E SÍRKERESZT VIGASZTALÓ ÁRNYA ALATT / NYUGSZANAK / FELTÁMADÁS BOLDOG REMÉNYÉBEN / KRIVINI LONOVICS LŐRINC / ÜGYÉSZI GYAKORNOK / 1841. ÁPR. 29-én ÉLT. 21-ik / ÉS / BERTALAN PAPNEVENDÉK / 1842. ÁPR. 20-án ÉLT. 24-ik ÉVÉBEN / MEGHALT. / ROKONAINAK FELEJTHETETLEN / TESTVÉREK / HAMVADÓ TETEMEIK. MESKÓ CSALÁD (24) Meskó János vármegyei főorvos, királyi tanácsos, a makói megyei kórház megala­pítója, Meskó Sándor Makó város díszpolgára, harminc évig Csanád vármegye alispánja, majd főispánja. Emlékét utcanév is őrzi. Csontjaik a Lonovics kriptában nyugosznak. DR. NIKELSZKY JENŐ (13) 1888—1948 Egyetemi tanulmányait Eperjesen, Párizsban és Kolozsvárt végezte. 1919-től makói rendőrkapitány, majd főkapitány, 1922—1939-ben a város polgármestere. Az urbanizáció terén elévülhetetlen érdemeket szerzett. Működése idején épült a bérpalota, a posta, a rendőrség, a csendőrség, az iparos tanonciskola, a közúti acélhíd, a vasúti híd stb. Széles látókörű, európai műveltségű és minden idők legeredményesebb polgármestere volt. 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom