Buzás László – Tóth Ferenc: Makó utcanevei. A Makói Múzeum Füzetei 72. (Makó, 1992)

Utcanévtár

Mészáros ulca Mészáros utca 1880: Molnár utca, 1900: Mészáros utca. Népi neve az ott lakó molnárokról Molnár utca, szélmalmairól pedig Kétszélmalom utca volt. A századfordulón Mészáros Lőrinc (1796-1858) 48-as hadügyminiszterről, honvédaltábornagvról nevezték el. Mező utca 1880: Mező utca. Eredeti név, az utca területe és környéke kiosztás előtt mező volt. Mikes Kelemen utca 1851: Református templom utca, Református templom hát utca, 1880: Vizes utca, 1900: Kálvin utca, 1901: Andrássy utca, 1945: Mikes Kelemen utca. Eredeti népi neve. 1900-ban a mai Mikes Kelemen utcát Kálvinról, a Kálvint pedig Andrássyról nevezték el. Csécsi Miklós református lelkész kérésére 1901-ben a két nevet megcserélték. Andrássy Gyula (1823-1871) 1848-ban Kossuth híve, Görgey segédtisztje, a kiegyezéstől miniszterelnök, majd közös külügyminiszter. 1946-tól a névadó Mikes Kelemen (1690-1762) Rákóczi Ferenc íródeákja, kamarás, a Rákóczi emigráció krónikása. Miklós utca 1880: Szarvas utca, 1900: Miklós utca. Az 1880. évi kataszteri térképen a Szarvas utcát -a mai Gém utcával együtt- Gém utcának is hívták. A városi képviselőtestület 1900-ban a kelet-nyugat irányú utcát nevezték el Miklós utcának, az abból elágazó utca továbbra is Gém utca maradt. Kelemen Ferenc szerint valószínűleg Major Miklós polgármesterről kapta a Miklós nevet. Mikócsa utca 1851: Vörös Dobsa utca, 1880: Mikócsa utca. Inczefi Géza adata szerint 1810-ben Nikocsa utza, Alkalmilag nevezték Vörös Dobsa utcának. Mikócsa halárrészre vezető utca. Mikszáth utca 1913: Mikszáth utca. Szuszogó keleti felében létrehozott utcát a nép Szeglet utcának mondta, majd Mikszáth Kálmán (1847-1910) regényíróról nevezték el. Mohácsi utca 1982: Mohácsi utca. Gerizdesen 1978-ban nyitott utca Mohácsról, Makó akkori testvérvárosáról kapta nevét. * Molnár utca = Mészáros utca Móra Ferenc utca 1786: Fekete János utcája, 1851: Aradi utca, Bikaakol utca, Fekete utca, Református oskola utca, 1880: Fekete utca, 1900: Gróf Pálffy utca, 1946: Móra Ferenc utca. Az utcát eredetileg Fekete Jánosról nevezték el, aki -az urbárium szerint- fél jobbágytelken gazdálkodott. Következő névadó Gróf Pálffy János (1664-1751) volt, aki császári hadvezérként résztvett a töröknek Magyarországról való kiverésében. Mint nádor 1742-ben pártfogolta a makóiakat, amikor azok a püspöki jobbágysorsból szabadulni akartak. 1946-ban Móra Ferencről (1879-1934), az ismert íróról, régészről, a tiszteletbeli mókáiról nevezték el. *Móra utca = Tábor utca 44

Next

/
Oldalképek
Tartalom